rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Ervaringen delen met de Denen

De webredactie ontving het volgende verslag van collega’s Inge en Jolien, beide werkzaam binnen het ASS-team van Trias.

‘In mei hebben wij een uitwisseling gehad naar Denemarken in samenwerking met Hogeschool Windesheim Pedagogiek en University College Sjaelland. Samen met twee docenten en een groep studenten hebben we een programma doorlopen aan de Universiteiten inRoskilde en Vordingborg. Daarnaast zijn we op praktijkbezoeken gegaan:

PM-er in de klas
Binnen de colleges hebben we basisinformatie gekregen over hoe de zorg in Denemarken is georganiseerd. Een opvallend verschil is dat Denemarken hoge belastingen heeft, waardoor het onderwijs, ziektekosten en de hulpverlening voor hen gratis is.
Binnen het onderwijs is het standaard dat zij naast een leerkracht altijd een pedagogisch medewerker in de klas hebben, om de leerlingen extra in hun sociale ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast is sport een essentieel onderdeel van het schoolsysteem. Ze steken steeds meer in op actiever leren. De Denen hebben de overtuiging dat het gezond is om hun kinderen buiten op te voeden. Een voorbeeld is dat ze bij kinderdagverblijven met een bus de natuur in trekken. Opvallend is dat er geen jeugdzorgboerderijen zijn, wat wij in Nederland wel kennen.

Hele gezinnen
In de directe praktijk op de werkvloer hebben we geen grote verschillen gezien.
Net als bij Trias, ligt de nadruk er op dat cliënten altijd welkom zijn. Altijd. Ook al maak je fouten we zijn er voor je, we zijn een veilige plek. Dit werd nadrukkelijk genoemd.
Binnen jeugdzorginstelling het Unge Center in Roskilde hebben ze de ambitie om zich meer te gaan richting op het systeemgericht werken, binnen Trias is dit al een speerpunt. De therapieen en trainingen worden door de gemeenten verzorgd. Binnen Trias wordt dit veelal door de eigen medewerkers verzorgd. Nieuw voor hen is dat ze ook hele gezinnen willen opnemen in plaats van alleen het kind. Dit zit in de beginfase. Trias kent dit bijvoorbeeld niet, maar elders in Nederland gebeurt dit wel op een aantal plekken.
Met betrekking tot de hulpverleningsfinanciering lopen zij voor. Zij hebben tijdens hun transitie besloten dat alle gemeenten dezelfde kosten hebben gekoppeld aan hun producten, wat duidelijkheid biedt voor de zorgaanbieders.

Kinderen vrij
Binnen het Deense schoolsysteem is er naast regulier onderwijs ook prive onderwijs. In de loop der jaren is het reguliere onderwijs zich meer gaan doorontwikkelen met steun van de overheid en bevinden ze zich op dit moment op gelijkwaardig niveau.
Op Preasto Privateschool in Preasto hebben wij een rondleiding van de leerlingen gekregen. Deze leerlingen vertelden ons uit eigen ervaring dat de leerkrachten op deze priveschool meer gepassioneerd zijn in het lesgeven. Wat opviel is de inrichting en manier van benaderen door de leerkrachten. Er zijn kleinere klassen, de school ziet er bijzonder uit (kleurrijk, veel schilderingen, veel geknutseld in interieur door kinderen). Kinderen worden erg vrij gelaten en dit lijkt te werken.

Altijd hetzelfde
Binnen ASS-locatie het Petersdal wonen kinderen en jongeren van normaal tot laagbegaafd niveau. Er wordt op diverse manieren structuur geboden (hier wordt erg veel waarde aan gehecht, alles gaat altijd hetzelfde), bijvoorbeeld door picto’s en een vaste dagstructuur. In tegenstelling tot de ASS-groepen binnen Trias, waarbij wij de jongeren soms juist uitdagen om om te gaan met veranderingen. Hiermee dagen wij ze uit en creëren we leermomenten.
Vergelijkbaar binnen beide organisaties is dat er per jongere wordt gekeken waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen en hier wordt aan gewerkt. Bij Trias wordt daarbij vaak sport ingezet in onze begeleiding en behandeling, zoals Psychomotorische Therapie (PMT), maar ook groepssporten en sport individueel. Binnen Petersdal wordt sport alleen gebruikt ter ontspanning.

Onze algemene indruk is dat Denemarken een open en gastvrij land is. Zo werden we uitgenodigd om bij een docent thuis te komen eten en namen ze in de praktijk uitgebreid de tijd voor ons. Ze wilden graag vertellen en waren zichtbaar gepassioneerd in hun werk. We voelden ons erg welkom.
Op het programma staat dat wij de Denen in het najaar binnen Trias gaan ontvangen.’

Tak (bedankt) Trias voor deze unieke ervaring!
Salut!
Inge en Jolien
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome