rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: maart, 2016

De Fietswerkplaats; jongere Kelody helpt een handje mee!

Kelody woont in een woongroep van Trias in Zwolle. Omdat ze het zonder fiets moest stellen, tipte haar mentor haar eens contact op te nemen met Jeroen Beckers van de Trias Fietswerkplaats. Op woensdag- en donderdagmiddag helpt ze ambulant hulpverlener Jeroen nu in de werkplaats. “Ik vind het hartstikke leuk om er te zijn. Ik kom verschillende mensen tegen en doe anderen er een plezier mee om fietsen op te knappen. Het is voor mij ook gelijk een goede manier van dagbesteding, omdat ik even niet naar school ga. Ik merk dat ik best wel handig ben in het opknappen van fietsen – terwijl ik dat daarvoor niet had gedacht – en ook dat ik het mooi werk vind.”

Trias Fietswerkplaats

“We zijn laatst bij een meidengroep geweest waar jonge alleenstaande minderjarige vluchtelingen wonen. Er waren wat problemen met hun fietsen. We hebben daar een uitgebreide rondleiding gehad en ik kan me nu beter voorstellen hoe het is om daar te wonen. Ik heb samen met een jongen van de crisisopvanggroep de fietsen van de meiden opgeknapt. Zo beleef ik elke keer weer nieuwe dingen. Ik heb nu ook een fiets voor mezelf bij de fietswerkplaats op geknapt. En ik ben daar super trots op!”

Fietswerkplaats ’t Zwaluwnest
De Fietswerkplaats is een initiatief van Trias Assist en Jeroen Beckers, ambulant hulpverlener bij Trias. Bij de fietswerkplaats kunnen jongeren, onder begeleiding, hun eigen fiets opknappen. Ook kunnen ze meehelpen fietsen op te knappen voor andere jongeren die begeleiding krijgen vanuit Trias.

Adres: Westenholterweg 68, 8042 AJ, Zwolle. Openingstijden: woensdag- en donderdagmiddag van 13.00-17.00 (andere tijden in overleg). Contact: Jeroen Beckers, j.beckers@trias-groep.nl 


Jongerenraad over positief jeugdbeleid

In de jeugdzorg is actief contact tussen jongeren, professionals en beleidsmakers belangrijk. Jongeren ervaren immers dagelijks de gevolgen van het gevoerde beleid. Actief luisteren en jongeren zien als volwaardige gesprekspartners zijn volgens de Jongerenraad van Trias belangrijke randvoorwaarden voor positief jeugdbeleid. Voor NJR Professionals vertellen de jongeren op welke manieren zij daar invulling aan geven binnen én buiten Trias.


‘Goede samenwerking van cruciaal belang’ enquête pleegzorg

Een goede samenwerking binnen pleegzorg is van cruciaal belang. In 2015 is het onderwerp ‘samenwerking’ binnen pleegzorgplaatsingen regelmatig onderwerp van gesprek geweest tijdens overleggen van (en met) de Pleegouderraad (POR).

Samen met de POR is een enquête opgesteld over dit onderwerp; deze enquête is in januari 2016 verspreid onder alle pleegouders van Trias (ruim 450); 148 pleegouders hebben gereageerd, de grootste groep is tevreden, acht mensen krijgen een persoonlijk gesprek met de teamleider en veel bruikbare punten zijn aangegeven. Klik hier voor een preview van de resultaten.

Mail voor meer informatie.


Nieuw: Stichting Overijsselse Pleegouders

Op  11 december 2015 is de stichting Overijsselse Pleegouders opgericht. De stichting zal de activiteiten, die eerder vanuit de regiogroep van de NVP werden georganiseerd, voortzetten. Hierbij gaat het onder meer om het:

• Organiseren van gespreksgroepen voor pleegouders
• Overleg voeren met de pleegzorg-organisaties en Jeugdbescherming Overijssel
• Het organiseren van een thema-avond voor pleegouders en andere belangstellenden.
• Onderhouden van contacten met de gemeentelijke samenwerkingsverbanden Twenterand en IJsselland en met netwerken die in andere regio’s voor pleegouders actief zijn.

Dit alles met als doel om pleegouders in Overijssel te ondersteunen en te versterken vanuit de kracht, kennis en praktijkervaring van pleegouders zelf.

Wilt  u graag op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten  laat het ons dan weten: mail
We zijn als bestuur van de stichting op zoek naar mensen, die ons kunnen en willen ondersteunen in onze activiteiten. Bent u of kent u enthousiaste pleegouder(s) of vrijwilliger(s), die een bijdrage zou kunnen en willen leveren aan onze activiteiten, neem dan contact op met ons via de mail.

Initiatiefnemers zijn: Frida Kikkert, Bert Sleumer, Detsje Rienks


Aanmelden kennisbijeenkomst ‘Trauma’

Donderdag 19 mei is Trias gastheer van de kennisbijeenkomst ‘Trauma’ voor medewerkers van gemeenten, CJG medewerkers en verwijzers in regio Twente.
De avond staat in het teken van kennis delen met ‘trauma’ als centraal thema en vindt plaats bij Prismare, Roomweg 167d in Enschede. Aanvang om 17.00 uur. Voor een broodje wordt gezorgd. Om 19.00 uur sluiten we af.

Dr Martine Delfos presenteert in haar lezing ‘Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief’ een nieuw model over trauma. In het model worden de kenmerken van de ontwikkeling en ontwikkelingstaken toegepast op traumatische ervaringen. Het model verklaart de verschillen in reactie op trauma bij verschillende leeftijden. Het model is toegepast op verschillende traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik en oorlogstrauma. Een beter begrip van de gevolgen van traumatische ervaringen op kinderen en adolescenten kan ontstaan als het ontwikkelingsperspectief gehanteerd wordt.

Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor de kennisbijeenkomst.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag tot ziens op 19 mei!

dr. Martine Delfos


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome