rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: mei, 2016

Met een pleegkind op vakantie; waar moet je aan denken?

Met de vakantieperiode voor de deur is het van belang na te gaan waar u allemaal rekening mee moet houden als uw pleegkind mee gaat op vakantie.

Omdat een paspoort of ander identiteitsbewijs het gezag over een minderjarig kind niet aantoont, kunnen er aanvullende vragen worden gesteld aan de ouder(s) of begeleider(s) en aan het minderjarige kind.

Om aan te tonen dat u toestemming heeft van de personen die het gezag hebben over de minderjarige adviseert de  de Koninklijke Marechaussee om een verklaring, in het Engels, van de gecertificeerde instelling (de instelling die de kinderbeschermingsmaatregel uitvoert: JbOv, Leger des Heils, WSG e.a.) mee te nemen. In zo’n verklaring staat vermeld dat uw pleegkind onder voogdij staat. Of bij een ondertoezichtstelling geeft de verklaring aan dat de instelling uw pleegkind met een machtiging uithuisplaatsing in uw gezin heeft geplaatst en dat de instelling toestemming verleent om met uw pleeggezin naar het buitenland te reizen.

Toestemmingsformulier
U kunt zelf een toestemmingsformulier downloaden (aan rechterzijde de Engelse versie) en invullen of navraag doen bij uw (gezins)voogd. Zie: voor meer informatie: klik hier.

Ook in geval van een vrijwillige plaatsing dient de ouder met gezag dit formulier te ondertekenen. U kunt in die situatie hierover overleggen met uw pleegzorgbegeleider.

Mocht de ouder(s) met gezag het in geval van een ondertoezichtstelling er niet mee eens zijn dat hun  kind met u mee gaat op vakantie dan zou de gecertificeerde instelling dit geschil kunnen voorleggen aan de kinderrechter.

Overige documenten
Om voor een vlotte grenspassage te zorgen adviseert de Koninklijke Marechaussee om naast het toestemmingsformulier, voor zover mogelijk, aanvullende documenten mee te nemen zoals:

  • retourticket van het kind;
  • eventueel recent uittreksel Gezagsregister;
  • recent gewaarmerkt afschrift uit het basisregister (BRP) van het kind;
  • kopie paspoort van toestemming gevende ouder(s);
  • eventueel uitspraak van de rechter over gezag en omgang;
  • eventueel het ouderschapsplan;
  • eventueel de geboorteakte van het kind

Daarnaast adviseert de marechaussee om ruim voor vertrek aanwezig te zijn. De controle kan namelijk enige tijd in beslag nemen.

Bron


Opvoeden en opgroeien: al veertig jaar!

Trias-bestuurder Fokko Witteveen (60) is deze week maar liefst 40 jaar werkzaam in de jeugdhulpverlening! Eigenlijk geen wonder, want Fokko krijgt de zorg voor jeugd met de paplepel ingegegoten! Nog even aarzelde Fokko over een journalistieke carriere, maar het werd toch jeugdhulpverlening! Wèl met af en toe een mooie column, onder meer voor Jeugd en Co.

De jonge Fokko groeide op in Jeugddorp De Glind, zijn vader werkte als jeugdbeschermer voor de Rudolphstichting. De familie woonde ook op het terrein en bij gebrek aan ruimte thuis, verbleef Fokko zelfs even intern: in de 24-uurs zorg. Op de groep leerde hij jongens kennen die ver van huis waren en om velerlei redenen niet konden opgroeien bij hun familie. En dat maakte toch wel indruk; later blikte hij daar wel eens op terug en vertrouwde hij anekdotes van toen aan het papier toe, om gemeenteambtenaren en vele anderen inzicht te geven in de wereld van de jeugdzorg.

Ervaringsleren
Fokko ging naar de Sociale Academie en begon in 1976 als groepsleider bij Jongenshuis Hoenderloo. Hij toerde ook met een bus vol jongeren op de bonnefooi door Europa; nu zouden we dat heel eigentijds ‘ervaringsleren’ noemen.

De jonge Fokko was bevlogen en vond dat besluitvorming weleens erg lang op zich liet wachten! Later vertrouwde hij Trias-ers toe dat – eenmaal op de stoel van directeur – dingen soms toch iets complexer liggen.
Er volgden banen als activiteitenleider en gezinsgroepouder in het hem zo vertrouwde De Glind. Ook was hij onder meer unitleider bij Vereniging Kinderzorg (Zeeland) en Kinderdorp Neerbosch (Nijmegen).
Eind jaren negentig werd Fokko regiomanager bij Lindenhout (De Achterhoek) en was hij  verantwoordelijk voor de opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s). De opstart van Futureforce is dus niet een geheel nieuwe tak van sport voor hem.

Jeugd als rode draad
In 2002 startte hij als directeur van MOC De Reggeberg en de Stichting Zwolse Jeugdhuizen. En twee jaar later fuseren deze partijen met De Ambelt en wordt het ons zo bekende Trias Jeugdhulp geboren (2004). Ruim tien jaar zit Fokko nu aan het roer van Trias. Wie denkt: ‘Hoe is die man daar terechtgekomen en wat weet hij van jeugd?’, heeft nu een antwoord!

De jeugd vormt niet alleen de rode draad in de loopbaan van Fokko. Thuis gaat het gewoon door; want daar is ook volop jeugd! Met vijf zonen (waarvan er nog drie dagelijks bij hem aan de keukentafel zitten) en één dochter. Bovendien is er de nodige aanhang, tot kleinkinderen (3x) aan toe. Opvoeden en opgroeien; een leven lang! Samen toekomst maken. Maar met plezier, want zo vertelde hij eens: “Het is bij ons ieder weekend een zoete inval; mijn vrouw en ik genieten daar volop van!”


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome