rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: september, 2016

Onderzoek bevestigt: ‘Kind wordt gelukkiger na bezoek zorgboerderij’

Onderzoeksresultaten* laten zien dat meer dan 80% van de ouders zich door de zorgboerderij ontlast voelt, ze voelen zich meer ontspannen en komen meer aan dingen voor zichzelf toe. Ook beoordeelt bijna 90% het gedrag van hun kind als verbeterd. Ze zien hun kind gelukkiger worden en beter omgaan met leeftijdsgenoten. Ook ziet ruim driekwart van de ouders verbeteringen in het functioneren van hun gezin.

Voor meer bevindingen en het volledige rapport, KLIK HIER. Voor de folder: KLIK HIER
Lees ook de column van onderzoeker Jan Hassink (Wageningen UR).


*Onderzoek naar de effectiviteit van jeugdzorgboerderijen in Overijssel en Gelderland 
(10 augustus 2016)
Deelnemende partijen aan het onderzoek waren: Trias, Pactum, Radboud Universiteit Nijmegen, Praktikon, Wageningen UR.  Het onderzoek is gefinancierd door ZonMW en vond plaats bij jeugdigen die bij de jeugdzorgaanbieders Pactum (regio Gelderland) en Trias (regio Overijssel) tussen juli 2013 en juli 2015 een jeugdzorgboerderij-traject kregen aangeboden.


Succesvol uit huis plaatsen dankzij netwerk

Sinds 2014 participeert Trias in een onderzoek naar het gebruik van Sociale Netwerk Strategieën in de pleegzorg in Nederland. Jeugd en Co (april 2016) publiceerde het artikel ‘Succesvol uit huis plaatsen dankzij netwerk’ van Jack de Swart, projectleider van dit onderzoek.

Hij was tot aan de zomer 2016 verbonden aan Windesheim als lector Sturing in de Jeugdzorg. In het artikel toont De Swart zich een warm voorstander van het werken met een zorgteam en het opstellen van een familieplan. In een zorgteam participeren naast de jongere (12+) en zijn ouders ook leden van het netwerk. De Swart adviseert om bij een netwerkgerichte benadering vooral ook te kijken naar het verborgen netwerk van een kind, bijvoorbeeld iemand van de sportvereniging van het kind. In gesprekken met (ex-) pleegkinderen komt naar voren dat pleegkinderen het prettig vinden als er naar hun mening over het netwerk wordt gevraagd. ‘Ze kunnen goed aangeven met wie ze wel en (nog) geen contact willen hebben.’

Meer informatie: Eric Lieben, e.lieben@trias-groep.nl  

Klik HIER voor de nieuwsbrief van Samen de (sch)ouders er onder.


Trias locatie Enschede feestelijk geopend

Wethouder Eelco Eerenberg opende donderdag 15 september de Trias-locatie aan de Molenstraat 50 in Enschede in aanwezigheid van medewerkers van wijkteams en gemeenten en betrokkenen bij DE REIS. De Enschedese wethouder Jeugd roemde Trias om de aanwezigheid van jeugdhulpprofessionals daar waar ook de jongeren zijn. Ter illustratie noemde Eerenberg de Trias sportcoaches op Twentse sportclubs. Maar Trias professionals ondersteunen bijvoorbeeld ook in het onderwijs of kinderopvang. Het pand aan de Molenstraat huisvest naast Trias ook andere organisaties betrokken bij de jeugd(zorg). Eerenberg sprak de hoop uit dat er in de toekomst nog meer zal worden samengewerkt tussen de organisaties en de glazen wanden die hen nu in het pand scheiden letterlijk zullen verdwijnen (ontschotting).

De wethouder opende vervolgens de locatie symbolisch door een druk op de knop waarmee de trailer van DE REIS werd ingezet. In juni namen negen jongeren deel aan DE REIS van de toekomst. Een tiendaagse zeilreis op een tweemaster was de eerste aanzet tot verandering. In een traject van negen maanden leren de jongeren onder professionele begeleiding belemmerende patronen te doorbreken en weer grip te krijgen op alle factoren die van invloed zijn op wel of niet vooruit komen en doelen bereiken. Een jongere en twee Trias coaches deelden hun ervaringen over de zeiltocht die, net als het echte leven, niet altijd verliep zoals gehoopt. “Soms moet je je plannen bijstellen om je uiteindelijke doel te kunnen bereiken”. Lees hier meer over DE REIS.

Contact en aanmelden

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Trias in Twente: regiotwente@trias-groep.nl  / (0546) 33 76 87.

Via het digitale aanmeldformulier kunnen kinderen en jongeren worden aangemeld.


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome