rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: oktober, 2016

Trias in balans tussen delen op waarden en sturen op resultaat

Anderhalf jaar na de transitie. De eerste (transitie) wedstrijd is gespeeld. Maar het parcours is nog lang.  Trias blijft volop in beweging in een turbulente omgeving en de daadwerkelijke transformatie moet nog grotendeels plaatsvinden.

De omgeving dwingt ons vaak om in beweging te blijven, maar we realiseren ons steeds meer dat af en toe even  stilstaan en ons eigen tempo bepalen ook belangrijk is: Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Wie is Trias? En vooral:  waarom doen we wat we doen, wat brengt ons in beweging c.q. wat zijn onze drijfveren?
In de kaderbrief 2017 schetsen wij de richting die wij op willen en tussen welke uitersten wij soms moeten balanceren om trouw te blijven aan hetgeen waar Trias voor staat: als specialist in het gewone leven, als duurzaam partner bijdragen aan de oplossing voor complexe (opvoed) problemen, zodat jongeren zo gewoon mogelijk mee kunnen draaien in de maatschappij.

Fokko Witteveen, bestuurder (sinds mei 2017 is Louise Rouwhorst bestuurder van Trias).


Steeds meer uithuisgeplaatste kinderen vinden pleeggezin of gezinshuis

In 2015 werden in Nederland 3.227 méér uithuisgeplaatste kinderen in een pleeggezin of gezinshuis geplaatst dan in 2010. Dat heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) becijferd. De richting is goed, maar het tempo moet hoger, concludeert de Alliantie Kind in Gezin, dat mikt op 10.000 inhuisplaatsingen in 2020.

Kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen en uithuisgeplaatst worden, verdienen een plek in een pleeggezin of gezinshuis. Dat is beter dan opgroeien in een leefgroep. Vanuit dit uitgangspunt formuleerde de Alliantie Kind in Gezin eind 2010 een ambitieuze doelstelling: ‘10.000 inhuisplaatsingen in 10 jaar’. Dit betekent dat in 2020 10.000 méér kinderen dan in 2010 een plek moeten hebben gevonden in een passende gezinsvorm.

Tussenbalans

Om te weten of ze op schema ligt met haar doelstelling, vroeg de Alliantie Kind in Gezin het NJi om een tussenbalans op te maken. Het NJi vergeleek de beschikbare cijfers over 2010 en 2015. Conclusie: van de 10.000 kinderen die extra inhuisgeplaatst moeten worden, zijn er inmiddels 3.227 gerealiseerd. Dat is 32% in een periode van 5 jaar. Bij gelijk verwachte verdeling over de 10 jaar loopt het behalen van de doelstelling achter op schema.
Het NJi plaatst wel kanttekeningen bij de cijfers. Zo zijn er grote verschillen in de registraties in 2010 en 2015. De cijfers uit 2010 zijn deels gebaseerd op goed onderbouwde schattingen. Sinds de Jeugdwet in 2015 van kracht is, worden de cijfers over de gehele jeugdhulp verzameld door het CBS. In de toekomst zal het daarom eenvoudiger zijn om de voortgang van het aantal inhuisplaatsingen in beeld te brengen.
In aanvulling op de doelstelling van de Alliantie Kind in Gezin vergeleek het NJi het aantal kinderen dat in een gezinssituatie is geplaatst met het totaal aantal uithuisgeplaatste kinderen. Het percentage kinderen in gezinsgerichte setting is naar schatting gestegen van 55% in 2010 naar 59% 2015.

Bron: Alliantie Kind in Gezin.

Trias is sinds de start in 2010 partner van de Alliantie Kind in Gezin.


De meerwaarde van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp!

Trias en SO De Elimschool werken al jaren nauw samen om kinderen ontwikkelingskansen en continuïteit te bieden in hulpverlening en onderwijs. Met de onderwijs-zorgarrangementen bieden Triasprofessionals kinderen extra ondersteuning op bijvoorbeeld sociaal emotioneel gebied. Gewoon op hun eigen school en in hun eigen klas. Herstel van het gewone leven in het gewone leven! De onderwijs-zorgarrangementen zijn er voor kinderen van vier tot zeven jaar met complexe problematiek. Bijvoorbeeld een achterstand in de cognitieve, sociale en/of emotionele ontwikkeling. Maar ook voor kinderen met achterstanden in taal, spraak, motoriek, gedrag en bij medische- en opvoedingsproblemen.
Lees meer over de mogelijkheden in de folder Onderwijs Zorgarrangementen.


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome