rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: november, 2016

Pleegouderraad zoekt versterking

Toekomstperspectief: De Pleegouderraad (POR),  heeft van een gedragswetenschapper van Trias uitleg gekregen over het toepassen van de beoordelingsboog. Deze helpt pleegzorgbegeleiders om de (gezins)voogd of casemanager te adviseren over het toekomstperspectief van het pleegkind.

Het gebruik van de beoordelingsboog helpt systematisch af te wegen of een pleegkind beter thuis of in een pleeggezin (of elders) kan wonen. De pleegzorgbegeleider verzamelt vanaf de start van de hulpverleningsvariant systematisch informatie over de verschillende factoren of criteria van de beoordelingsboog. Dit gebeurt in dialoog met de ouders en het pleegkind, de pleegouders en andere betrokkenen uit het (in)formele netwerk van het gezin.

Zodra de pleegzorgbegeleider zelf een redelijk goed beeld heeft, vraagt hij/zij collega’s van het pleegzorgteam en van de gecertificeerde instelling de beoordelingsboog eveneens in te vullen. Overleg over de overeenkomsten en verschillen helpen de pleegzorgbegeleider om de argumenten voor het advies beter onder woorden te brengen.

Meer weten over het gebruik van de beoordelingsboog? Kaart het aan bij je pleegzorgbegeleider!

Zien jullie door de bomen het bos nog? Er komt zoveel informatie op pleegouders af dat de POR graag voor pleegouders een overzicht wil maken met documenten/informatie die ze gedurende een plaatsing kunnen verwachten, zoals een hulpverleningsplan, pleegzorgbegeleidingsplan, een uitnodiging van de rechtbank etc.

De POR gaat hier de komende periode mee bezig en zodra de informatie compleet is, zal het overzicht worden gepubliceerd.

Meepraten? Word lid van de POR! De Pleegouderraad (POR) praat en denkt mee over het pleegzorgbeleid bij Trias. Het doel van de POR is de pleegzorg voor zowel pleegouders als pleegkinderen goed te laten functioneren. De POR adviseert en geeft haar mening over het beleid van Trias en onderdelen daarvan. De POR is nog steeds dringend op zoek naar nieuwe leden.
Daarnaast kunt u, ook als u geen deel uitmaakt van de POR, de POR altijd attenderen op zaken die niet of wel goed lopen en waaraan volgens u aandacht aan geschonken dient te worden.

Meer informatie? Aan de slag voor de POR? Een tip? Stuur een e-mail naar pleegouderraadtrias@gmail.com


Prachtige ontmoetingen; afscheid Annie Terwisscha, teamleider pleegzorg

‘Met veel plezier en heel mijn hart werkte ik met mijn collega’s bij Trias samen. Toch is het soms tijd om wat anders te gaan doen. Ik heb een leuke nieuwe job gevonden. Vanaf januari ga ik voor 24 uur werken als zorgmanager bij ABC De cirkel. Een organisatie in Olst en Deventer, waar ik op de fiets naar toe kan. Daarnaast hoop ik energie over te houden om ook meer met coaching, training en teambuilding te kunnen doen.

Trias heeft op dit moment 550 kinderen binnen 500 pleeggezinnen en 12 gezinshuizen wonen.
Ik ben er trots op dat ik de afgelopen jaren heb mogen meewerken om dit vorm te geven. Want wat is het toch fijn voor kinderen om op te groeien in een gezin. Het liefst natuurlijk thuis, maar als dat niet kan dan is het fantastisch dat dit binnen een ander gezin kan.

Inspirerende momenten
In de afgelopen jaren heb ik vele pleegouders ontmoet, in heel veel verschillende omstandigheden. Van een spontane ontmoeting op de gang tot een gepland gesprek bij pleegouders thuis of bijeenkomst op kantoor. Soms gesprekken over specifieke situaties rondom het pleegkind, maar ook regelmatig om (beleids)zaken met elkaar uit te werken om de pleegzorg beter te maken. Ik denk aan de ontmoeting met nieuwe pleegouders tijdens de UIT-stap, waarbij het panel me altijd opnieuw weer ontroert. Prachtig hoe de verschillende verhalen zo dicht bij elkaar worden gebracht. Trots ben ik dan op mijn team en de pleegouders, (pleeg)kinderen en ouders, die zoiets moois weten vorm te geven.

Ik denk ook terug aan de mooie momenten als de Pleegzorgdag(en), de ontmoetingsavonden, de lunches met wethouders, pleegouders en (pleeg)kinderen in de gemeenten. Pleegouders met enthousiaste ideeen en nieuwe inzichten stimuleerden me om kritisch te blijven kijken hoe we de pleegzorg zo goed mogelijk organiseren.
Ontmoetingen met pleegouders die leuke dingen bedachten voor pleegkinderen als dagjes uit, een kamp organiseren, kortingsbonnen of dozen met cadeautjes achterlaten. Ontmoetingen met pleegouders die zich naast hun eigen huishouden inzetten om pleegzorg breder uit te dragen, bijvoorbeeld de ervaren pleegouders bij de scholingsavonden, POR-leden, pleegouders die in het panel zitten etc.
Prachtige ontmoetingen met vele inspirerende momenten.

Ik blijf ambassadeur!
Ik heb diep respect voor alle pleegouders die hun huis en hart open zetten voor pleegkind(eren) en vaak daarbij ook hun ouders. Door jullie inzet maak je het verschil in een kinderleven. In de afgelopen jaren is pleegzorg ook in mijn hart gekomen. Ik verlaat Trias als leidinggevende, ambassadeur zal ik blijven.

Ik wil jullie allen bedanken voor de mooie ontmoetingen en de fijne samenwerking.

Vriendelijke groet,
Annie Terwisscha van Scheltinga


Trias start met jongerenaudits

Trias vindt het belangrijk om jongeren meer te betrekken bij (het meten van) de kwaliteit van de dienstverlening van Trias. Daarom zijn we gestart met ‘jongeren audits’; audits die worden uitgevoerd door jongeren en er vooral op zijn gericht hoe jongeren van Trias de kwaliteit ervaren.

In november en december nemen vier jongeren interviews af bij jongeren van behandelgroepen, pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers en de betrokken teamleiders.

Via de Trias Jongerenraad hebben de jongeren zelf de onderwerpen bepaald:
– De plaatsing in het algemeen
– De huisregels op de groep

Bij de interviews wordt aan de hand van de kwaliteitsstandaarden van Q4children nagegaan wat goed gaat en wat eventueel beter kan. De vindingen worden in januari samengevoegd in een presentatie voor het management van Trias.

Meer informatie: Hermien Wieberdink (begeleider jongerenraad) of Elma Kalisvaart (beleidsmedewerker).


Handleiding video-interactiebegeleiding in de pleegzorg

Het onlangs verschenen ‘Pleegzorg in beeld‘ is een handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg. Video-interactiebegeleiding richt zich met name op de ondersteuning en stimulering van het hechtingsproces tussen pleegouders en pleegkinderen in de eerste maanden na een plaatsing. Dit is belangrijk want voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met (pleeg)ouders van essentieel belang en de basis voor een gezonde ontwikkeling. Video-interactiebegeleiding helpt pleegouders -door het bekijken en bespreken van beelden van de interactie thuis- de (specifieke) gevoelens en behoeftes van hun pleegkind beter te begrijpen. Hierdoor kunnen ze responsiever en dus adequater reageren.
Janine Kampjes-Koster, gedragswetenschapper Pleegzorg bij Trias, is één van de auteurs. 

Samenwerken rondom pleegzorgplaatsingen (artikel Jeugdbeleid)

Het tijdschrift Jeugdbeleid (2016, nr. 10) plaatste een ARTIKEL van Jack de Swart, Daphne Roelofs en Eric Lieben over samenwerken rondom pleegzorgplaatsingen. In het onderzoek ‘Samen de Schouders er onder’* komen drie patronen in de samenwerking tussen ouders en pleegouders terug, waaronder twee onwenselijke patronen: flight (ontwijken/vermijden) en fight. En daarnaast zien we een wenselijk patroon, waarin ouders en pleegouders in contact met elkaar komen en eventueel zelfs tot samenwerking.

Respect en aandacht

Samen de schouders er onder

Uiteraard dienen betrokkenen te streven naar samenwerking en zijn de eerste twee typen (flight en fight) onwenselijk. Alle partijen hebben een rol, taak en verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het realiseren van goede samenwerking. Professionals bijvoorbeeld kunnen het goede voorbeeld geven wat betreft respectvolle en gelijkwaardige samenwerking, ouders kunnen bijdragen door de plaatsing te accepteren (te ‘verdragen’) en te ondersteunen, pleegouders kunnen openstaan voor samenwerking met de ouders. Belangrijk is dat er in de beginfase van de pleegzorgplaatsing voldoende respect en aandacht is voor de belangen, wensen en gevoelens van alle betrokkenen.

* Sinds 2014 participeert Trias in een onderzoek naar het gebruiken van Sociale Netwerk Strategieën in de pleegzorg in Nederland. Jack de Swart is projectleider van dit onderzoek. Hij was tot aan de zomer 2016 verbonden aan Windesheim als lector Sturing in de Jeugdzorg.

Meer informatie Eric Lieben matcher pleegzorg en mede-projectleider


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome