rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: februari, 2017

Trias-coach aan de lijn bij voetbalclubs

Een kleine wenk, tips over hoe om te gaan met … Kinderen niet wegsturen, maar binnen het speelveld houden! Dat is de insteek van de Trias-coaches in Twente. Met de hulp moet worden voorkomen dat jongeren ontsporen en in intensieve jeugdhulpverlening terecht komen. KLIK HIER voor een artikel uit Tubantia van 25 februari 2017.

Meer weten?
Neem contact op met Kim Rondhuis of Rienk Jager via (038) 456 46 00.


Krachtig in Beeld

Fotografie als aanzet voor nieuwe overtuigingen en gedrag

Ambulant hulpverlener Ellinor Hellemans heeft ruim 25 jaar ervaring in de jeugdhulp. Onder de noemer ‘Krachtig in Beeld’  zet zij sinds voorjaar 2016 fotografie in bij begeleidingstrajecten van Trias. Met aandacht voor het versterken van het zelfbeeld van ouders en kinderen, inzoomen op positieve interactie en het weer trots en blij kunnen zijn met zichzelf. Een mooie aanzet voor nieuwe overtuigingen en gedrag!

Duwtje tot beweging

Ellinor: “Het beeld dat iemand van zichzelf heeft is bepalend voor het resultaat van de begeleiding. Wanneer je met een goed gevoel naar jezelf kunt kijken, vind je jezelf waard om verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld in relatie tot je kinderen of tot jezelf. Het laat je anders kijken naar jezelf en je gezin. Je bent op dat moment geen cliënt of de ouder met problemen, maar iemand met eigenheid, uitstraling en kracht. De sessies ‘Krachtig in Beeld’ maken zichtbaar wat er al is en geven het duwtje om dingen in beweging te brengen.”

Krachtig in beeld kan voor het behalen van verschillende doelen worden ingezet:

  • Positieve aandacht geven, zodat ouders zich als persoon gehoord voelen en gezien worden. Ze krijgen tools mee om zich te kunnen ontspannen.
  • Verbeteren van de relatie en het contact tussen ouder enkind door samen een fotosessie te doen.
  • Inzicht geven in iemands zelfbeeld en de invloed die dat heeft op het dagelijks leven.
  • Ouders laten ervaren wat het oplevert om tijd, energie en aandacht te geven aan zichzelf, in plaats van te zorgen voor anderen. Welk voorbeeld geef je hiermee aan je omgeving/ kinderen?
  • Leren op een andere manier naar zichzelf te kijken: niet in detail maar naar het gehele plaatje kijken.
  • Laten ervaren dat iemand de moeite waard is en dit ook voelen en geloven.
  • Op een ongedwongen manier, buiten in de natuur met fotografie als middel in gesprek te zijn, tijdens het lopen blijf je in contact met jezelf en met elkaar.
  • Een tastbare herinnering meegeven van een moment dat ze zich ontspannen en sterk voelen, een bevestiging van een positief moment die ze vast willen houden.

Een moeder over Krachtig in Beeld:

“Ik zag dat mijn zoon een moment alleen met mij toch stiekem leuk vond en genoot van mijn aandacht en liefde. Ik zag dat ik trots mag zijn op mezelf en dat ik het best goed doe om ons gezin draaiende te houden.”

Werkwijze

De fotosessie vindt bij voorkeur buiten plaats zodat er letterlijk en figuurlijk rust en ruimte ervaren kan worden. Afhankelijk van de vraag zal er meer gecoacht of meer gefotografeerd worden. Het arrangement wordt op maat samengesteld met één tot twee contactmomenten van ongeveer 2 uur. Krachtig in Beeld kan worden ingezet via een beschikking van het sociaal wijkteam.

Meer informatie of een gezin aanmelden? Ellinor Hellemans is bereikbaar via (038) 456 46 00 en per mail.

Doen wat werkt: verhalen die spreken

Het fotowerk in het onlangs verschenen ‘Doen wat werkt’ met negen ervaringsverhalen van jongeren en ouders is ook verzorgd door Ellinor Hellemans!


Pleegoudertoets 2016: gezinnen overwegend positief

Eind 2016 hield Trias een tevredenheidonderzoek onder pleeggezinnen en hun kinderen via een online vragenlijst. Deze Pleegoudertoets geeft weer in welke mate pleegouders tevreden zijn met de pleegzorgbegeleiding en aan pleegzorg verwante zaken.

Het is goed om te weten dat pleegouders de begeleiding van Trias als overwegend positief en professioneel ervaren. De aandachtspunten uit het onderzoek zijn passend bij de ontwikkelingen van dit moment. We gaan hier dit jaar ook graag verder mee aan de slag:

KLIK HIER.


Pleeggrootouders: wat maakt hen tot succesvolle opvoeders?

Pleeggrootouders bieden een bijzondere én succesvolle vorm van pleegzorg. Nog vaak worden zij vergeten en onderbelicht. Na een eerder  onderzoek (2014), brengt Henk van Oosteren nu inzicht in de succesfactoren van plaatsing bij pleeggrootouders. 

Van Oosteren interviewde twintig grootouders en diverse hulpverleners, ouders en kleinkinderen. De uitkomsten laten zien dat plaatsingen beter lukken wanneer het kleinkind geen gedragsproblemen heeft, wanneer de relatie tussen de pleeggrootouders en de ouders van het kleinkind goed is en wanneer er in het totaal weinig problemen zijn. Deze uitkomst is conform alle andere onderzoeken in pleegzorg. Wat opvalt, is dat de leeftijd van kleinkinderen bij plaatsing geen rol speelt. In ‘gewone’ pleegzorg is er een grotere kans op een succesvolle plaatsing bij jonge kinderen. 

Opvallend is ook dat er veel pleeggrootouders zijn die ondanks flinke gedragsproblemen kunnen blijven genieten van hun kleinkind. Sterker nog: dat is veelal de reden waarom ze het volhouden. Het betreft dan vaak grootouders die opvoedkundig sterk zijn en kunnen incasseren. “…Bovendien is hij lief en heeft meestal een positieve stemming. Het is fijn hem in huis te hebben. En boven al: hij hoort erbij.” aldus een van de geïnterviewde oma’s over haar kleinkind met grote gedragsproblemen.

In het geval van relatieproblemen tussen ouders en grootouders gaat het toch goed, wanneer de grootouders  het belang van  hun kleinkind voorop stellen en dat duidelijk als hun lijn kiezen. Als het erop aankomt zelfs boven het belang van hun eigen zoon of dochter. 

Benut potentie gootouders
De resultaten van dit onderzoek laten in combinatie met het voorafgaande onderzoek zien dat grootouders een goede oplossing kunnen bieden, wanneer hun kind onvoldoende in staat is het kleinkind op te voeden. Grootouders blijken succesvolle opvoeders: er is minder uitval en kleinkinderen blijven gemiddeld langer in het gezin dan bij andere vormen van pleegzorg. Het verdiepende onderzoek laat zien dat met name bij wat oudere kinderen vaker gedacht kan worden aan opa en oma als pleegouders. 

Professionele steun vergroot kans van slagen
Om de kans van slagen te vergroten is professionele ondersteuning volgens Van Oosteren cruciaal. Hij geeft het volgende advies: biedt tijdig professionele ondersteuning bij gedragsproblemen en moeizame relaties tussen grootouders en hun kind. En heb ook aandacht voor de rolopvatting in de beginfase. Met de juiste ondersteuning kunnen pleeggrootouders een belangrijke en actieve rol  spelen in de zorg voor jeugd met complexe problemen. Gemeentes en instanties moeten zich bewust worden van de potentie van deze bijzondere doelgroep!

Presentatie en bijeenkomst: 4 april
Op dinsdag 4 april 2017 wordt het onderzoek gepresenteerd. De bijeenkomst vindt plaats bij Lindenhout, Heijenoordseweg 1,  Arnhem. Inloop vanaf 19:00 uur. Aanmelden en meer informatie: k.troost@lindenhout.nl of 026-354 33 33.
 

Meer informatie
Het onderzoeksrapport ‘Succesfactoren voor een stabiele plaatsing bij pleeggrootouders’ geeft een uitgebreide beschrijving van alle onderzochte factoren en de uitkomsten hiervan. Zowel dit, als het eerdere onderzoek door Van Oosteren (een profiel schets van pleeggrootouders) zijn te downloaden op de website van het Gezinspiratieplein. Kennisplatform voor pleeggezinnen en gezinshuizen. KLIK HIER

 


Doen wat werkt! Verhalen die spreken

Wachttijden, exitlijsten, cliënttevredenheid… ze tellen allemaal mee. Maar een blije moeder, een vader die weer toekomst ziet, een dochter die zich beter begrepen voelt, een zoon die zijn school weer oppakt … het verhaal achter
de cijfers zegt ons zoveel meer!
Welke component van de hulpverlening gaf voor ouders en jongeren de twinkel, de doorbraak, de start van een nieuw begin? Clienten vertellen in dit BOEKWERKJE van Trias (februari 2017).

De fotografie in dit boekwerkje is verzorgd door Ellinor Hellemans Zij is onder meer ambulant hulpverlener bij Trias en initiatiefnemer van de pilot ‘Krachtig in beeld fotografie’ binnen Trias. Ellinor zet regelmatig fotografie in als beeldende communicatie in een begeleidingstraject. Met aandacht voor het versterken van het zelfbeeld, inzoomen op positieve interactie en het weer trots en blij kunnen zijn met zichzelf. Een mooie aanzet voor nieuwe overtuigingen en gedrag, e.hellemans@trias-groep.nl

Wilt u een printexemplaar? Mail ons via redactie@trias-groep.nl   


DOEN WAT WERKT: Rots en Water

Al jaren geven pedagogisch medewerkers Corinne en Jeffrey de psycho-fysieke training Rots en Water aan jongeren die verblijven op behandelgroepen binnen het cluster Autisme.

Jeffrey: “De kracht van onze aanpak is dat we de jongeren naast de training de rest van de week op de behandelgroep begeleiden. We trekken de leerpunten uit de training door in de dagelijkse praktijk en houden ze scherp. Het is bijvoorbeeld gaaf om te zien dat ze bij een confrontatie op de groep voor zichzelf durven opkomen. We krijgen vaak terug dat ze echt veel aan de training gehad hebben.”

Je hebt zelf alles in je om weer in balans te komen

Corinne: “De jongeren binnen het cluster Autisme vinden het lastig om sociaal staande te blijven. Door fysieke oefeningen leren we ze bepaalde sociale vaardigheden en weerbaarheid aan. De basis van de training is gronden, centreren en focussen. Wanneer iemand uit balans raakt is dat vaak op één van deze punten. We leren de jongeren letterlijk stevig te staan. Tijdens de training lopen we op blote voeten, zodat ze goed contact kunnen maken met de grond. Ook een goede ademhaling is een rode draad tijdens de training. Doorademen, juist als iets spannend wordt, is heel belangrijk. Dit noemen we centreren.” We leren de jongeren dat uit balans raken iets is wat bij het leven hoort, maar (en dat is nog belangrijker) dat je zelf alles in je hebt om weer in balans te komen!

Jeffrey haalt een voorbeeld aan: ”We hadden een jongen op de groep waarbij de spanning zat in hele alledaagse dingen. Hij sloeg al dicht als hij de klas in kwam. Door de training heeft hij geleerd: doorademen, focus op een vast punt en loop daar naar toe. Met de kin omhoog! Daar heeft hij nu nog veel houvast aan.”

Gedragsverandering

Corinne: ”Kinderen met autisme vinden het lastig om grenzen aan te geven, maar ook om de grenzen van een ander te herkennen. Met rollenspellen proberen we een gedragsverandering teweeg te brengen. Dat ze echt stoppen wanneer iemand ‘nee’ zegt en ze bewuster zijn van wat een ander vervelend vindt. Maar ook beseffen: wat straal je zelf uit?  We oefenen bijvoorbeeld in ‘sterk’ weglopen. Vaak wordt weglopen als zwak gezien. Maar het ligt er aan hoe je dat doet en hoe de groep op jou reageert. Als je zelfverzekerd van een situatie kunt weglopen zal de groep juist zeggen ‘Slim van je’.”

Rots of water benadering

Bij een andere oefening moet een jongere een mat verdedigen. Corinne: “We leggen uit: De mat staat symbool voor jouw leven, dat moet je verdedigen. Doe je dat op een ‘Rots-manier’, dus daadkrachtig, met stemverheffing, krachttermen en fysiek ‘botsen’. Of op de ‘Water-manier; in contact gaan, communicatie zoeken? Beide is goed, maar we leren de jongeren in de training heel bewust wanneer je welke aanpak kiest. Word je in de stad lastig gevallen dan past de Rots-benadering. Maar spreekt de juf je in de klas ergens op aan, dan kies je voor Water.”

Laat je niet van jouw pad afleiden

Jeffrey: “We leren de jongeren zich bewust te worden van hun eigen lichaam en hun lichaam in balans te houden: Wat wil ik en wat vind ik. Klopt dat met wat ik doe? Zo nee, hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Welke weg wil ik gaan in dit leven, wat is mijn doel? Wat heb ik daarvoor nodig?

Tijdens een oefening staat de jongere in een cirkel en we vragen hem te focussen op zijn doel. Niet alleen in zijn hoofd, maar ook letterlijk focussen op een punt op de muur. Wij proberen hem af te leiden. Eerst door om de cirkel heen te lopen, dan door gekke gebaren en geluiden te maken en tot slot door dingen naar hem te roepen. Met de oefening willen we ze laten zien: Op de weg naar jouw doel en naar jouw toekomst staan er mensen langs de zijlijn die je positief maar ook negatief zullen beïnvloeden. Hoe kun je voorkomen dat deze mensen je afleiden en je van jouw pad afbrengen? Houd altijd jouw doel scherp voor ogen!”

Meer informatie over Rots en Water bij Trias: info@trias-groep.nl 


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome