rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: april, 2017

Afscheid Fokko Witteveen – dankwoord

‘Het huis staat vol met geschenken (bloemen, boeken, flessen wijn, persoonlijke kaarten en brieven, foto’s, landkaarten, beeldjes, vazen, het blad FOKKO. enzovoort, enzoverder). Er is vrijwel geen doorkomen aan. Aan de kapstok hangt met trots mijn colbert met een blinkende Trias-speld op de linker revers.

De indrukwekkende voorstelling van de jongerenraad, de verhalen van Ed Anker, Gerard Besten en de toespraak Bert van Rijkom klinken nog allemaal na in mijn oren. Zo ook het afscheidslied, uit volle borst gezongen door collega’s van Trias. Naast mij op de eerste rij mijn vrouw en mijn vader, met daar pal achter alle kinderen, en daar weer achter een zaal vol met mensen aan wie ik dierbare herinneringen heb. Dit alles bij elkaar heeft mij een onvergetelijke dag bezorgd.

De laatste maanden voor mijn vertrek had ik op diverse plekken binnen en buiten Trias reeds afscheid genomen. Ik was dus inmiddels redelijk ervaren in het draaien van het laatste rondje. Maar wat mij 20 april jl. in Odeon is voorgeschoteld heb ik tot in al mijn vezels mogen ervaren als de finale ronde. Dat het nemen van afscheid van datgene wat mij dierbaar is, pijn kan doen in de botten had ik met die laatste rondjes al gevoeld, maar dat het grote afscheid je hart vult met zoveel dankbaarheid zal een onuitwisbare indruk op mij en mijn gezin achterlaten. Mijn dank is groot aan de organisatoren van dit afscheidssymposium. Hetzelfde anders doen, bleek uit alles wat ik heb mogen zien en horen. AFSCHEID IN BEELD

Mij rest slechts nog allen die aanwezig waren, en/of iets van zich hebben laten horen, heel hartelijk te danken voor de handdruk, de omhelzing, de warme woorden, de cadeau’s, en het mooist van allemaal: de gift voor het goede doel (fonds 18-plussers).

In mijn hoofd zingt een variant op het liedje van Reinhard Mey:
Als de dag van toen, waarop je zei
Wij gaan nu samenwerken, wij allebei
En wat, wat er ook gebeuren mag
Vergeten zal……ik nooit die dag

Het ga jullie allen goed en ik hoop van harte dat wij elkaar in goede gezondheid, ergens in het land, op enig moment weer zullen ontmoeten’.

Vriendelijke groet,
Fokko Witteveen


Geen uitval in de pleegzorg! Samen de schouders eronder

Trias en Windesheim onderzochten voor Stichting Kinderpostzegels Nederland hoe sociale netwerken te betrekken zijn bij de ondersteuning van pleegkinderen.

Logo Kinderpostzegels

Een groot te kort aan pleeggezinnen is niet het enige probleem van Pleegzorg Nederland. Van alle plaatsingen wordt ook nog eens zo’n 30% – 50% voortijdig beëindigd met alle gevolgen van dien. Goede afspraken, zeggenschap van het pleegkind en een gelijkwaardige samenwerking tussen biologisch gezin, pleeggezin en beide sociale netwerken kan het aantal van deze breakdowns verminderen. Het onderzoek leverde het volgende op:

 

  • een visie op netwerkbegeleiding
  • de  rapportage van het onderzoek naar de gebruikte methodieken
    in Nederland
  • een handreiking om netwerkbegeleiding in te zetten en
  • een bijbehorende toolkit

Voor meer informatie: Eric Lieben via (038) 456 46 00 (Trias)


Louise Rouwhorst nieuwe bestuurder Trias

Trias, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp heeft Louise Rouwhorst benoemd tot nieuwe bestuurder. Op 1 mei neemt zij het stokje over van Fokko Witteveen.

Louise Rouwhorst is op dit moment nog directeur bij Zozijn, een organisatie die kinderen en volwassenen ondersteunt met lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Eerder was zij onder meer directeur jeugdzorg bij Commujon LSG. Louise hecht aan ‘korte lijnen’ en verbinding. Ook is zij geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en gericht op samenwerking zowel binnen als buiten de organisatie.

Afscheid Fokko Witteveen
Fokko Witteveen neemt met een mini-symposium in Zwolle op 20 april afscheid van Trias. Fokko was ruim 40 jaar werkzaam in de jeugdzorg. Hij kreeg de zorg voor kinderen met de paplepel ingegoten; Fokko groeide op in Jeugddorp De Glind waar zijn vader werkte als jeugdbeschermer voor de Rudolphstichting. De familie woonde ook op het terrein. Na vele functies in de jeugdzorg startte hij in 2002 als directeur van MOC De Reggeberg en de Stichting Zwolse Jeugdhuizen. Met de internaattak van De Ambelt zijn deze organisaties de voorloper van het huidige Trias dat in 2004 ontstond.


Pleeggezinnen voor tieners gezocht!

De vraag naar pleeggezinnen groeit nog altijd. Ook voor pubers die thuis zijn vastgelopen is een pleeggezin vaak het beste alternatief.  Vaak zijn toekomstige pleegouders huiverig om een tiener in huis te nemen. Esther Roosenboom, matcher bij Trias denkt dat veel méér mensen geschikt zijn om tieners op te vangen dan zich melden. Zo is het meestal geen probleem als je werkt, of zelf al tieners hebt.  En het hoeft geen traditioneel gezin te zijn, ook bij alleenstaanden, éénoudergezinnen of oudere stellen kunnen pleegkinderen soms goed geplaatst worden. Je moet wel je eigen leven op de rit hebben, stevig in je schoenen staan en een kamer in huis over hebben.

Groot bestand nodig


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome