rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: juni, 2017

Futureforce draagt begeleiding AMS’ers over aan Vitree

Futureforce, onderdeel van Trias Groep, draagt per 1 juli 2017 de huisvesting en begeleiding van alleenstaande minderjarige statushouders (AMS) over aan jeugdhulporganisatie Vitree. Door de sterke terugloop van het aantal AMS’ers dat naar Nederland komt, stagneert de instroom van jongeren bij Futureforce. De 50 jongeren die Futureforce op dit moment in Overijssel in begeleiding heeft, zijn onvoldoende voor een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Voortzetting door Vitree
De continuïteit van de begeleiding van de jongeren staat voor Futureforce voorop. In Vitree heeft Futureforce een goede overnamepartner gevonden die de opvang en begeleiding van de jongeren op de locaties in Zwolle, Steenwijk en Nijverdal voort zal zetten. Doordat een groot deel van de medewerkers van Futureforce per 1 juli bij Vitree in dienst komt, houden de meeste jongeren hun vertrouwde begeleider. Vitree biedt al huisvesting en begeleiding aan alleenstaande minderjarige statushouders in de gemeenten Almere, Lelystad en Kampen.


In kaART: Een creatieve identiteitstraining

Deze individuele training brengt in gemiddeld 8 – 10 sessies in kaART wat er in de belevingswereld van het kind speelt, wat er in het kind omgaat of waar het last van heeft. Het kind heeft in deze training de regie en geeft de richting aan.

In kaART in een notendop:

  • Ontvangen van signalen
  • Ontvangen van verhalen
  • Ontvangen van gevoel
  • Ontvangen van reactie
  • Ontvangen van de ander

Kindercoach Ryan: “Als trainer volg ik het gevoel van een kind. Ik observeer, luister, voel en stel ondertussen vragen. Vanuit deze bevindingen breng ik het kind in kaART. Geheel op maat en in het tempo van het kind.
Door in de belevingswereld van kinderen te stappen, laten zij mij zien en ervaren wat voor hen belangrijk is. Samen met het kind en de ouder(s) ga ik op zoek naar antwoorden. Ik speel daarbij zelf ook open kaart en ga op mijn gevoel af.

In de training gaan we creatief aan het werk; schilderen, tekenen, wat het kind maar leuk vindt om op dat moment te doen; iets creëren vanuit jezelf en er samen over praten. Want kinderen willen wel praten, maar weten niet altijd hoe!”

Een moeder over In kaART:
“Ryan had meteen ons vertrouwen gewonnen. Zonder vooroordelen en bewust zonder achtergrondinformatie is zij gestart. Ze zag wie mijn zoon was. Hij werd begrepen en ging steeds beter in zijn vel zitten.”

In kaART is geschikt voor kinderen van alle leeftijden, mits ze open staan voor creativiteit.

Meer informatie: Ryan Wagter / (038) 456 46 00
Aanmelden: klik HIER


Kijktip! Maandag 19 juni pleegzorg bij RTV Oost

Kijktip! Maandag 19 juni tussen 17.00 en 17.30 uur schuiven Tineke Mulder (Trias) en pleegmoeder Gea Veldman aan bij ‘Overijssel Vandaag’ het dagelijkse nieuwsprogramma van RTV Oost. Aanleiding voor het gesprek is het tekort aan pleegouders in Overijssel. Voor een succesvolle match, moet er voor een kind altijd een aanbod van meerdere pleeggezinnen zijn om uit te kiezen.

Aanstaande dinsdag 20 juni is er ook een vrijblijvende info-avond in Zwolle. Interesse? Aanmelden via voorpleegouders@trias-groep.nl


Trias Magazine juni 2017

In het nieuwste Trias Magazine een eerste kennismaking met Louise Rouwhorst die in mei als Trias-bestuurder het stokje over nam van Fokko Witteveen. Daarnaast aandacht voor TriASScare; een unieke behandelvoorziening in Zwolle voor jongeren met autisme, het JazZ-project; innoveren en experimenteren in de jeugdhulp samen met jongeren! Plus: een verhaal uit de praktijk van Kinderen uit de Knel, een inkijkje in een ‘gemiddelde’ werkdag van een teamleider bij Trias en veel meer.

Klik HIER voor de digitale versie. Liever een papieren exemplaar? Mail redactie@trias-groep.nl 


Themabijeenkomst Trias Academie ‘Seksueel misbruik binnen de jeugdhulpverlening

De Trias Academie nodigt je van harte uit voor de themabijeenkomst ‘Seksueel misbruik binnen de jeugdhulpverlening’ op dinsdag 27 juni van 09.30 – 11.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur) bij Hogeschool Windesheim, Campus 2-6 in Zwolle (zaal C1.92 in het C-gebouw). In haar presentatie neemt Thérèse Evers je mee in de belevingswereld van het misbruikte kind en van de als kind misbruikte volwassene.

Na afloop van de themabijeenkomst is gelegenheid om met elkaar en Thérèse Evers na te praten. Ook is haar boek ‘De som der delen’ voor alle aanwezigen verkrijgbaar met korting (€ 20 ipv € 22,50).
Iedereen met (professionele) belangstelling voor dit thema is van harte welkom: (pleeg)ouders, (jeugd)hulpverleners, medewerkers wijkteams, docenten, beleidsmedewerkers, etc.
Graag tot ziens op 27 juni!
Meer informatie en aanmelden, klik HIER.

Therese Evers


Ervaringen delen met de Denen

De webredactie ontving het volgende verslag van collega’s Inge en Jolien, beide werkzaam binnen het ASS-team van Trias.

‘In mei hebben wij een uitwisseling gehad naar Denemarken in samenwerking met Hogeschool Windesheim Pedagogiek en University College Sjaelland. Samen met twee docenten en een groep studenten hebben we een programma doorlopen aan de Universiteiten inRoskilde en Vordingborg. Daarnaast zijn we op praktijkbezoeken gegaan:

PM-er in de klas
Binnen de colleges hebben we basisinformatie gekregen over hoe de zorg in Denemarken is georganiseerd. Een opvallend verschil is dat Denemarken hoge belastingen heeft, waardoor het onderwijs, ziektekosten en de hulpverlening voor hen gratis is.
Binnen het onderwijs is het standaard dat zij naast een leerkracht altijd een pedagogisch medewerker in de klas hebben, om de leerlingen extra in hun sociale ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast is sport een essentieel onderdeel van het schoolsysteem. Ze steken steeds meer in op actiever leren. De Denen hebben de overtuiging dat het gezond is om hun kinderen buiten op te voeden. Een voorbeeld is dat ze bij kinderdagverblijven met een bus de natuur in trekken. Opvallend is dat er geen jeugdzorgboerderijen zijn, wat wij in Nederland wel kennen.

Hele gezinnen
In de directe praktijk op de werkvloer hebben we geen grote verschillen gezien.
Net als bij Trias, ligt de nadruk er op dat cliënten altijd welkom zijn. Altijd. Ook al maak je fouten we zijn er voor je, we zijn een veilige plek. Dit werd nadrukkelijk genoemd.
Binnen jeugdzorginstelling het Unge Center in Roskilde hebben ze de ambitie om zich meer te gaan richting op het systeemgericht werken, binnen Trias is dit al een speerpunt. De therapieen en trainingen worden door de gemeenten verzorgd. Binnen Trias wordt dit veelal door de eigen medewerkers verzorgd. Nieuw voor hen is dat ze ook hele gezinnen willen opnemen in plaats van alleen het kind. Dit zit in de beginfase. Trias kent dit bijvoorbeeld niet, maar elders in Nederland gebeurt dit wel op een aantal plekken.
Met betrekking tot de hulpverleningsfinanciering lopen zij voor. Zij hebben tijdens hun transitie besloten dat alle gemeenten dezelfde kosten hebben gekoppeld aan hun producten, wat duidelijkheid biedt voor de zorgaanbieders.

Kinderen vrij
Binnen het Deense schoolsysteem is er naast regulier onderwijs ook prive onderwijs. In de loop der jaren is het reguliere onderwijs zich meer gaan doorontwikkelen met steun van de overheid en bevinden ze zich op dit moment op gelijkwaardig niveau.
Op Preasto Privateschool in Preasto hebben wij een rondleiding van de leerlingen gekregen. Deze leerlingen vertelden ons uit eigen ervaring dat de leerkrachten op deze priveschool meer gepassioneerd zijn in het lesgeven. Wat opviel is de inrichting en manier van benaderen door de leerkrachten. Er zijn kleinere klassen, de school ziet er bijzonder uit (kleurrijk, veel schilderingen, veel geknutseld in interieur door kinderen). Kinderen worden erg vrij gelaten en dit lijkt te werken.

Altijd hetzelfde
Binnen ASS-locatie het Petersdal wonen kinderen en jongeren van normaal tot laagbegaafd niveau. Er wordt op diverse manieren structuur geboden (hier wordt erg veel waarde aan gehecht, alles gaat altijd hetzelfde), bijvoorbeeld door picto’s en een vaste dagstructuur. In tegenstelling tot de ASS-groepen binnen Trias, waarbij wij de jongeren soms juist uitdagen om om te gaan met veranderingen. Hiermee dagen wij ze uit en creëren we leermomenten.
Vergelijkbaar binnen beide organisaties is dat er per jongere wordt gekeken waar de ontwikkelingsmogelijkheden liggen en hier wordt aan gewerkt. Bij Trias wordt daarbij vaak sport ingezet in onze begeleiding en behandeling, zoals Psychomotorische Therapie (PMT), maar ook groepssporten en sport individueel. Binnen Petersdal wordt sport alleen gebruikt ter ontspanning.

Onze algemene indruk is dat Denemarken een open en gastvrij land is. Zo werden we uitgenodigd om bij een docent thuis te komen eten en namen ze in de praktijk uitgebreid de tijd voor ons. Ze wilden graag vertellen en waren zichtbaar gepassioneerd in hun werk. We voelden ons erg welkom.
Op het programma staat dat wij de Denen in het najaar binnen Trias gaan ontvangen.’

Tak (bedankt) Trias voor deze unieke ervaring!
Salut!
Inge en Jolien


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome