rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Maand archief: oktober, 2017

Trias en gemeenten maken zich samen sterk voor meer pleegouders

Woensdag 1 november – de start van de Week van de Pleegzorg – gaven dertien gemeenten uit de regio samen met Trias op het stadhuis in Zwolle het startsein voor de lokale pleegzorgcampagne ‘Mag ik bij jou?!’.
De campagne loopt tot december 2018 en richt zich op de werving van nieuwe pleegouders in het algemeen en op kindgerichte werving waarbij het persoonlijke verhaal van een kind centraal staat. Al een aantal jaar is de vraag naar pleeggezinnen groter dan het aanbod. Nieuwe pleegouders blijven dus hard nodig om kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen op te vangen. Het liefst in een voor hen vertrouwde omgeving.

De campagne wordt onderschreven en ondersteund door dertien gemeenten uit de regio waar Trias nauw mee samenwerkt. Het komende jaar is er elke maand een informatieavond in één van de deelnemende gemeenten. Voorafgaand aan de informatieavond wordt er campagne gevoerd via onder andere lokale media, sociale media en via basisscholen die hun schoolhek doneren voor een spandoek. De campagne gaat in november van start in gemeente Ommen.

40 extra pleegzorgplaatsen
De huidige werving van Trias leidt gemiddeld tot 30 nieuwe pleegzorg plaatsen per jaar. Het afgelopen jaar (2016/2017) is een dalende lijn te zien. Met deze gezamenlijke lokale werving willen we dit tij keren keren. Met de campagne beoogt Trias eind 2018 40 nieuwe pleegzorg plekken te hebben geworven.

‘Mag ik bij jou?!’ wordt ondersteund door
Gemeente Epe, Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle


Steunouder Kampen: kick-off 2 november

In Kampen is Trias vanuit innovatiegelden van deze gemeente gestart met het project Steunouder. Steunouder Kampen biedt ouders die de opvoeding of verzorging van hun kind (tijdelijk) als pittig ervaren, de ruimte om op adem te komen. Donderdag 2 november is de kick-off vanaf 15.30 uur bij MFC t Ukien (Korteweg 4). Welkom!

 

Preventieve insteek
Steunouders zijn vrijwilligers die een kind een dag(deel) per week rust, regelmaat, structuur en gezelligheid bieden. Het gaat om kinderen met ouders die zelf onvoldoende vangnet hebben of voor andere vragen al een beroep doen op hun vangnet. Steunouder heeft een preventieve insteek, is aanvullend aan het bestaande vrijwilligersaanbod en wil (zwaardere) professionele zorg voorkomen.

Uitbreiding in de regio
Steunouder Nederland bestaat inmiddels 5 jaar. Ook in Zwolle en Twente is Steunouder actief. Steunouder Nederland onderzoekt of meer gemeenten in de regio interesse hebben in de introductie van Steunouder binnen hun gemeente. De structurele inbedding van Steunouder wordt ondersteund door een donatie van het VSB Fonds.

Meer informatie: Marjan Holthuis, coördinator Steunouder Kampen

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome