rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Auteur: Frederica Martens

Buitensporig veel aandacht voor pleegzorg: 2 mei station Zwolle

Donderdag 2 mei staat Buitensporig in de stationshal van station Zwolle tussen 11.00u en 19.00u in het teken van pleegzorg. Want pleegouders blijven hard nodig!

Door uiteenlopende omstandigheden kunnen sommige kinderen (tijdelijk) niet opgroeien in hun eigen gezin. Daarom zoekt Trias pleeggezinnen die hen een fijne plek willen bieden. Voor korte of langere tijd, voltijds of af en toe een weekend en in de vakantie. Als thuis wonen (tijdelijk) niet lukt is het voor een kind fijn om zoveel mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven. Met de vertrouwde school, sport- of muziekles, ouders, familie en vriendjes in de buurt. Daarom zijn er in alle gemeenten in Overijssel voldoende pleegouders nodig.

Benieuwd of er een pleegouder in jou schuilt?

Wat houdt pleegzorg in? Kan iedereen ‘zomaar’ pleegouder worden? Is pleegzorg ook voor pubers? En kun je pleegouder worden met een fulltime baan? Op donderdag 2 mei kun je in de stationshal van Zwolle CS al je vragen stellen aan ervaren pleegouders en medewerkers van Trias, je kunt filmpjes bekijken, de pleegoudertest doen en pleegkinderen ‘letterlijk’ een gezicht geven. Ook delen medewerkers van Trias gratis suikerspinnen uit. Benieuwd of er een pleegouder in jou schuilt? Wees welkom bij ‘Buitensporig veel aandacht voor pleegzorg!’

Gewone mensen gezocht voor een bijzonder kind

Eric Lieben van Trias Pleegzorg: “Voor de (tijdelijke) opvang van kinderen zoeken we mensen die kinderen aandacht, stabiliteit en veiligheid kunnen bieden en open staan voor samenwerking. Alleenstaand, getrouwd of samenwonend, (buitenshuis) werkend of thuis, met of zonder eigen kinderen; het kan allemaal. In persoonlijke gesprekken screenen we en kijken we wat elk gezin kan bieden.”

Over Buitensporig


Buitensporig is een nieuwe, tijdelijke plek in de stationshal van Zwolle (oude Bruna-locatie), waar reizigers aangenaam kunnen wachten op de volgende trein of op reisgenoten. De invulling van het programma van Buitensporig wordt verzorgd door diverse organisaties. Donderdag 2 mei is Trias Pleegzorg de ‘programmamaker voor één dag’.


Topdog: een hond als spiegel

Ambulant hulpverlener Carolien Nijenhuis is ook Topdogtrainer. Topdog is een diergeleide interventie waarbij een speciaal getrainde hond als coach wordt ingezet. Carolien: “Honden kunnen zonder oordeel goed spiegelen. Alleen al de aanwezigheid van een hond zorgt voor een lagere hartslag, lagere bloeddruk en de dosis cortisol (het gelukshormoon) gaat omhoog. Met Topdog sluit je bovendien goed aan op de belevingswereld van kinderen en jongeren. Die willen niet altijd zitten en praten. Met Topdog doe je vooral!”

De hond als spiegel

“Ongeveer drie maanden geleden ben ik met een alleenstaande moeder van een zoon van 14 gestart met de Topdog. Deze moeder wilde graag meer leiding nemen in huis en consequent zijn. Dit heeft ze kunnen oefenen met de hond. Een hond heeft net als een kind duidelijkheid nodig. Maar wat is duidelijk? En ben je ook zo duidelijk als je denkt? Welke signalen zend je uit? Ik kon dit goed met deze moeder bespreken omdat ik altijd aangaf wat ik zag bij de hond, waardoor zij zich niet aangevallen voelt of onzeker wordt omdat ik haar persoonlijk aanspreek. Met een hond kun je sneller zaken duiden omdat je een beeld erbij hebt en als het lukt ook direct een succes ervaring. Direct succes is belangrijk zodat gedragsverandering sneller kan gaan en het vooral ook leuker wordt. De hond is ingezet als spiegel en om te oefenen met ander gedrag. Bijvoorbeeld; De hond is rustig omdat jij rust uitstraalt. Klopt dit? De hond is onrustig. Hoe zou dat kunnen komen? Wat moet je doen als je veel onrust ervaart en toch grenzen moet stellen?
Vandaag hebben we het Topdog traject afgesloten met het antwoord op de vraag: is het doel behaald?”

Moeder vertelt: 

“Mijn zoon geeft aan dat hij het fijn vindt dat ik meer geduld heb gekregen. Hij ervaart daardoor meer ruimte om ook de dingen te doen die hij moet doen. Hij vindt mij niet meer zo’n ‘zeur’. Ik ben zelf duidelijker naar mijn zoon geworden. Kort en helder geef ik hem de boodschap en daarna krijgt hij de ruimte om de opdracht op te volgen. Eerder bleef ik de opdracht herhalen en naast hem staan totdat hij deed wat ik vroeg. Het lijkt en klinkt allemaal zo simpel maar door het te ervaren en te zien, heb ik geleerd hoe het anders kan. Regie nemen betekent: belonen en corrigeren op het juiste moment. Duidelijk zijn en met geduld en vertrouwen wachten. Initiatief nemen en vooral plezier hebben. Wij gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet!”

Meer informatie

Carolien Nijenhuis


Wat leuk dat je komt logeren! Vakantieopvang in de pleegzorg

Ook voor aankomende zomervakantie zoekt Trias pleeggezinnen die voor één tot twee weken kinderen willen opvangen die om uiteenlopende redenen niet met hun pleeggezin op vakantie gaan. ‘Bijvoorbeeld omdat de vakantie al geboekt was voor plaatsing, of omdat het voor het pleeggezin belangrijk is om een weekje aandacht te hebben voor het eigen gezin. Als er geen mogelijkheden zijn binnen het netwerk van het kind, doen we in zo’n geval een beroep op vakantiegezinnen’, legt Liset Hertsenberg, matcher bij Trias uit. Bijvoorbeeld op het pleeggezin Schuttert. Willy (60) en haar man Bert (57) zijn al ruim 20 jaar pleegouders. De laatste jaren bieden ze vooral weekend- en vakantieopvang.

Aandacht maakt het verschil

“Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich hier welkom en thuis voelen”, vertelt Willy. “Vaak leg ik een Donald Duck vakantieboek voor ze klaar om mee te zeggen ‘Wat leuk dat je bij ons komt logeren!’ Omdat ze hier maar kort zijn bieden we veel structuur en duidelijke regels. En uiteraard doen we leuke dingen, zodat de kinderen echt het gevoel hebben dat het ook voor hun vakantie is. En die leuke dingen hoeven niet groots te zijn. Juist de aandacht maakt het verschil, merken we. Wij wonen in Ommen en daar is in de zomer van alles te beleven; gezellig naar een boerenmarkt, ‘s avonds nog ergens een ijsje halen, met de fiets over de Lemelerberg, naar de speeltuin of lekker zwemmen als ze hun diploma hebben. Ik koop ook altijd een paar ansichtkaarten ‘Groeten uit Ommen’ voor ze. Die kunnen ze versturen naar hun ouders, opa en oma of hun pleeggezin. Zo kun je met minimale middelen, kinderen een fijne week geven en gezelligheid bieden.”

Achtergrondinformatie

Omdat de kinderen de hele dag thuis zijn en niet naar school gaan, is vakantieopvang wat intensiever dan reguliere pleegzorg, ervaart Willy. “Je kent de kinderen niet en de kinderen kennen jou niet. Daarom leggen we van te voren altijd even contact met het pleeggezin van het kind. Samen met de informatie van de matcher van Trias kennen we zo wat van de achtergrond en weten we waar we eventueel rekening mee kunnen houden. Als het kan komt het kind voor de vakantieweek al een keer bij ons kijken. Dan lopen we het huis door en laten hun slaapkamer zien.”

Wil je meer weten over vakantieopvang in de pleegzorg of jouw gezin aanmelden? Neem dan contact op met Liset HertsenbergDeltion Jongerenteam: een multidisciplinair team binnen de muren van de school

Hoog schoolverzuim, plotselinge gedragsveranderingen, verslavingsproblematiek, overvraging van studenten… Er zijn vele redenen waarom een jongere wordt aangemeld bij het Deltion Jongerenteam; een soort wijkteam binnen de muren van de school met als doel uitval bij studenten voorkomen. Naast de kennis en deskundigheid die de Zwolse ROC-instelling zelf in huis heeft, zoals orthopedagogen, onderzoek en diagnostiek, GZ-psycholoog, passend onderwijs en diverse (sociale vaardigheids) trainingen, wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met professionals buiten het Deltion College.

Delen van expertise

Vanuit de jeugdhulp is Trias-collega Carolien Nijenhuis aangesloten. “Binnen het DJT is ontzettend veel expertise“, vertelt zij. “Dat vind ik het mooie er aan. Als ik een jongere begeleid met verslavingsproblematiek, vraag ik Tactus er bij. Is er sprake van trauma of veel psychische problematiek, dan betrek ik Dimence voor bijvoorbeeld EMDR of de training ‘Grip op je dip’. Laatst had ik twee meiden die niet meer naar huis konden. Toen heb ik Veilig Thuis ingeschakeld en kregen zij via het SWT een plek bij Trias. Ook de leerplichtambtenaar is aangesloten. Leerplicht geldt eigenlijk niet voor jongeren boven de 18, maar het is heel belangrijk dat iemand ook die jongeren in het oog heeft”, vindt Carolien.

Ander gedrag

“Docenten zien vaak eerder dan ouders of er iets aan de hand is met een leerling,” ervaart Carolien. Een leerling die zich in de klas plotseling erg terug trekt, of juist extreem ‘acting out’ gedrag laat zien. Meestal zijn het de mentoren of de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) die een leerling voor het DJT aanmelden, maar soms trekt een student ook zelf bij een leerkracht aan de bel. Bijvoorbeeld over de thuissituatie. “Ik kom via het DJT in contact met jongeren die opgroeien in een gezin met ernstige problematiek waar nog nooit een hulpverlener betrokken is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Overvraagd

Eén van de studenten die Carolien begeleidt is Natasja (niet haar echte naam). Ze kwam in beeld toen haar stage vanuit haar opleiding Facilitaire Dienstverlening niet lekker liep. Ze werd duidelijk overvraagd. “Ik wilde me altijd al bewijzen in mijn opleiding, maar de stress kwam met name door mijn stage”, vertelt ze. Haar mentor stelde voor eens met iemand van het DJT te praten. Sinds een klein jaar hebben Nastasja en Carolien om de drie weken contact. “In begin moest ik dingen er uit trekken”, weet Carolien nog. “Nu praat je veel makkelijker en kun je heel duidelijk zelf aangeven wat je wilt.”

Doorvragen

Ondersteuning van jongeren betekent volgens Carolien veel doorvragen om tot de kern te komen: Wat heb jij nodig om die studie door te komen? Carolien helpt jongeren ook bij gesprekken met docenten of andere begeleiders. “Ik kan niet mee naar alle afspraken, maar ik bespreek belangrijke gesprekken vooraf altijd door met jongeren. We stellen bijvoorbeeld samen vragen op die de jongere mee kan nemen en bespreken het doel van het gesprek, zoals extra tijd of een rustige plek bij examens of meer begrip van docenten.“

Kunnen terugvallen op

Toen Natasja een paar maanden geleden de overstap maakte naar Sport en Recreatie kon Carolien, die eigenlijk gekoppeld is aan andere opleidingen, tot vreugde van Natasja met haar mee. “Als er iets is, kan ik op Carolien terugvallen, ze weet precies hoe ik in elkaar zit. Het gaat nu goed met mijn opleiding en ook met mijn stage. Waarschijnlijk mag ik er straks nog een periode blijven.” De ondersteuning van Carolien richt zich de komende tijd op de periode nadat Nastasja haar opleiding heeft afgerond. Binnenkort heeft ze een afspraak over het doelgroepenregister over begeleiding naar een werkplek waar rekening wordt gehouden met haar sterke punten, maar ook met wat ze lastig vindt. Tot die tijd blijft Carolien haar op het Deltion begeleiden.

Meer informatie Carolien Nijenhuis


De Fietswerkplaats: coaching en activatie als opstap naar meer!

Bij de Trias Fietswerkplaats in Zwolle kunnen jongeren onder één-op-één begeleiding fietsen repareren of opknappen. Voor zichzelf of voor een ander!

De Fietswerkplaats biedt coaching met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. De werkplaats is er niet alleen voor jongeren. Ook andere Zwollenaren kunnen voor onder meer reactivering of als opstap naar een ander toekomstperspectief terecht bij de Fietswerkplaats.

Jongeren vertellen

De afgelopen jaren hebben meerdere jongeren meegeholpen op de Fietswerkplaats of er stage gelopen. Zoals Johan (17). Hij heeft zijn plek bij de Fietswerkplaats gevonden. Hij kan er de kennis die hij op school bij ‘fietstechniek’ opdoet mooi in de praktijk brengen.

Ook komen er regelmatig jongeren langs met een vraag, om hun fiets op te knappen of er één in te leveren.

De Fietswerkplaats iets voor jou?

De Fietswerkplaats heeft nog plek voor jongeren die mee willen helpen met het opknappen van de fietsen. Het draait bij de Fietswerkplaats niet om productie maar om samenwerking, perspectief, nieuwe contacten en uitdagingen.

Contact
Meer informatie over de mogelijkheden van de Fietswerkplaats? Bel of mail Jeroen Beckers, ambulant hulpverlener en begeleider Fietswerkplaats:
06 54 94 50 98 / j.beckers@trias-groep.nl.

De Fietswerkplaats is gevestigd in werk-, trainings- en ontmoetingsplek Dock 24 aan de Gasthuisdijk 24 in Zwolle.
De Fietswerkplaats is geopend op woensdag van 13.00 tot 17.00 uur. Andere dagdelen in overleg.


Samenwerking tussen Intersport en Trias

Rienk Jager werkt als sportpedagoog bij Trias, onder andere in de omgeving van Nijverdal en Hellendoorn. Naast sport- en beweegtrajecten, biedt hij ook ondersteuning en begeleiding op sportverenigingen. Het gebeurt nog te vaak dat kinderen en jongeren (moeten) stoppen bij hun club of vereniging vanwege hun gedrag of de handelingsverlegenheid van vrijwilligers in het omgaan met bepaald gedrag. De rol van Rienk is om kinderen en jongeren binnen het speelveld van de vereniging te houden en de vrijwilligers te voorzien van handvatten, zodat het voor hen ook makkelijker wordt.

Hierbij maakt Rienk gebruik van verschillende sporten, zoals voetbal, hockey, basketbal en diverse zaalsporten. Gedegen sport- en spelmaterialen zijn natuurlijk essentieel voor de uitvoer hiervan.

Intersport Ramon Zomer in Nijverdal en Trias hebben elkaar hiervoor gevonden in een mooie samenwerking. Als maatschappelijk betrokken retailer biedt Intersport Nijverdal Trias sport- en spelmaterialen aan tegen een gereduceerde prijs. Om de samenwerking helemaal compleet te maken heeft Intersport sportkleding ter beschikking gesteld, zodat Rienk herkenbaar langs en op de sportvelden te vinden is.

Kinderen en jongeren kunnen met deze samenwerking in beweging komen en blijven!


Documentaire ‘De geboorte van een pleeggezin’

Het afgelopen jaar voerde Trias samen met diverse gemeenten in de regio campagne om meer mensen enthousiast te maken voor pleegzorg. Ruim 600 belangstellenden bezochten in deze periode een informatieavond. En ruim 50 gezinnen meldden zich aan als aspirant pleeggezin. Zo ook Leon en Sandra uit Dedemsvaart. In de documentaire ‘De geboorte van een pleeggezin’ volgt RTV Oost het stel 9 maanden lang vanaf de eerste voorlichtingsavond tot het moment dat er een pleegkind in huis komt.


Week van de pleegzorg van start: diverse activiteiten!

Van 31 oktober t/m 7 november is het de Week van de Pleegzorg. Met de jaarlijkse actieweek vraagt Pleegzorg Nederland aandacht voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven.

Aftrap woensdagochtend 31 oktober

De Week van de Pleegzorg start op woensdagochtend 31 oktober tijdens de Pleeggrootouderdag in De Glind. Daarmee wordt het belang van deze waardevolle en belangrijke groep binnen de pleegzorg benadrukt. Want 16% van alle pleegouders zijn pleeggrootouder. 

De aftrap is in lijn met de sportieve insteek dit jaar en wordt verzorgd door ‘De spelers van Lucky Ajax’: Sjaak Swart, Simon Tahamata, John Bosman en Dick Schoenaker. Zij spelen een (mini) wedstrijd tegen een team van pleeggrootouders en pleegkleinkinderen.

Gast aan Tafel

Trias heeft in de Week van de Pleegzorg wethouders, raadsleden en beleidsmakers uitgenodigd mee te eten bij een pleeggezin of gezinshuis in hun gemeente. Meer dan 30 lokale politici en beleidsmakers gaven enthousiast gehoor aan de uitnodiging. Zij krijgen aankomende week op ludieke wijze een inkijkje in het dagelijkse reilen en zeilen van deze gezinsvervangende vormen van jeugdhulp. Het is de vierde keer dat Trias deze succesvolle actie organiseert. Het initiatief is inmiddels door verschillende collega-organisaties overgenomen.

Laatste informatieavond van campagne ‘Mag ik bij jou?!’

Aan het eind van de Week van de Pleegzorg sluit gemeente Kampen het campagnejaar ‘mag ik bij jou?! af met een informatieavond voor aspirant pleegouders in het stadhuis. Op verschillende plekken in Kampen is deze weken aandacht voor pleegzorg, zoals in het speciale boekenhoekje in de bieb, aan schoolhekken en in de (sociale) media.

Samenwerking Trias en Kindercentrum De Bieënkorf

In Wijhe heeft Trias binnen Kindercentrum De Bieënkorf een Dagbehandeling Jonge Kind. Francis Bruggeman is de pedagogisch medewerker van DJK KangaRoe. Op de website van de Bieënkorf licht zij de samenwerking met het kindcentrum toe:

Sommige kinderen op de opvang hebben wat meer begeleiding nodig dan de rest. Daarvoor is er een speciale groep op de Biëenkorf: KangaRoe. In dit groepje dat momenteel uit acht kinderen bestaat, worden de kinderen begeleid door Trias-medewerker Francis Bruggeman en José Middelkamp, pedagogisch medewerker van de Bieënkorf. “De KangaRoe-groep lijkt op een normale peuterwerkgroep met een dagelijkse routine,” vertelt Francis. “Maar het verschil met de andere groepen is dat elk KangaRoe-kindje zijn eigen behandelplan heeft.”

Observatie en behandeling 
De bedoeling van het groepje is om het kind, dat een bepaalde achterstand heeft, een inhaalslag te laten maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om taal, motoriek of sociale vaardigheden. Francis: “We leren de kinderen bepaalde vaardigheden aan, want het fijnste is natuurlijk als de kinderen hun achterstand inhalen. Het zijn peuters en kleuters die nog niet naar de basisschool gaan en aan de hand van observatie en behandeling bepalen we samen met de ouders welke school het beste past.”

In hetzelfde gebouw
Volgens Francis is het een groot voordeel dat de kinderen, die vanuit de reguliere groepen van de Bieënkorf zijn doorgestroomd naar KangaRoe, in hetzelfde gebouw blijven zitten. “Zo kunnen ze bij hun oude vertrouwde opvang blijven. Ze kennen het gebouw en de gezichten al en wij kennen hun vorige begeleiders van de Bieënkorf. Ook voor de ouders is het fijn dat hun kind dichtbij huis wordt behandeld. Voor de Bieënkorf zelf is het ook voordelig, want de pedagogisch medewerker van de Bieënkorf waarmee ik samenwerk, kan haar kennis en vaardigheden inzetten binnen de rest van de opvang.”

Mix met reguliere groepen
Het feit dat de KangaRoe-kinderen soms ‘gemixt’ worden met de reguliere groepen, is ook een voordeel. “Zo spelen de reguliere groepen vaak met z’n allen in een grote hal, wat voor een kind met een behandelplan soms heel veel prikkels kan geven. Door met dit kind juist te oefenen in deze situatie en hem of haar voorzichtig in dezelfde ruimte te laten spelen, kunnen we goed werken aan de doelen van het kind. En kunnen we observeren hoe hij functioneert in zo’n situatie. Het is heel zinvol dat we van deze situaties gebruik kunnen maken.”


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome