rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Categorie: columns en blogs

Veel belangstelling bij informatieavond pleegzorg in Heerde

Ruim 80 belangstellenden bezochten 30 januari de informatieavond over pleegzorg in Heerde! Dit was de derde bijeenkomst in de campagneperiode ‘Mag ik bij jou?!’.

Van november 2017 tot november 2018 is er elke maand een informatiebijeenkomst in een gemeente in de regio om meer mensen enthousiast te maken zich aan te melden als pleegouder. Voorafgaand aan de informatieavond wordt er in de betreffende gemeente campagne gevoerd met veel aandacht voor pleegzorg in de lokale media, op schoolhekken en de bibliotheek. Trias trekt hierbij nauw op met de gemeente, wijkteams en collega-pleegzorgorganisaties.

40 extra pleegzorgplaatsen

Na de eerste twee bijeenkomsten in Ommen en Hardenberg hebben zich al 12 mensen/stellen aangemeld om verder te gaan met het traject van pleegouder. De totale doelstelling van het campagnejaar is 40 extra pleeggezinnen. De reguliere werving van Trias leidde tot gemiddeld 30 nieuwe pleegzorgplaatsen per jaar. Met de extra inspanningen beogen we er dus 10 extra te realiseren.

Meer informatie: Esther Rooseboom

Trias en SOTOG samen sterk voor ontwikkelingskansen kinderen en jongeren

Trias en SOTOG werken al jaren samen om kinderen ontwikkelingskansen en continuïteit te bieden in hulpverlening en onderwijs, onder andere met onderwijs-zorgarrangementen. Het doel is dat een kind weer (speciaal) onderwijs kan volgen en ouder(s) en verzorger(s) handvatten hebben om hun kind te begeleiden en op te voeden. Zonder, of met zo min mogelijk hulpverlening. Over de samenwerking binnen de DJK/Onderwijs-zorggroep ‘Het Kraaiennest’ en de Onderwijs-zorgklas voor VSO zijn nu informatieflyers beschikbaar.


Boskabouters door Goodwill verblijd met nieuw spel- en speelmateriaal!

Dagbehandeling jonge kind ‘De Boskabouters’ uit Hardenberg heeft met dank aan Goodwill Media nieuw spel- en speelmateriaal mogen uitzoeken! Voor de kinderen die de dagbehandeling bezoeken is een grote verzameling speelgoed en ontwikkelingsmateriaal aanwezig, geschikt voor diverse ontwikkelingsfases en voor verschillende interesses. Om steeds opnieuw de vaardigheden te stimuleren en nieuwe uitdagingen te bieden is het fijn om de kinderen af en toe ook nieuw materiaal aan te kunnen bieden. 

Magneten

Pedagogisch medewerker Corine vertelt: “Met de waardecheque van Goodwill hebben we een grote doos Smartmax aangeschaft. Hiermee kunnen kinderen lekker spelen en ontdekken hoe magneten werken. Het stimuleert hun ruimtelijk inzicht en fantasie.”

Motoriek
De pedagogisch medewerkers kozen ook voor nieuw sorteerspel van het merk Grimms. “Het mooie is dat de kinderen hiermee kunnen spelen, maar ook sorteren, tellen of kleuren herkennen. Oudere kinderen gebruiken de houten pincetten om de figuurtjes in de bakjes te krijgen en oefenen daarmee hun fijne motoriek”, licht Corine toe.

Klok

Als derde is er een grote Time Timer klok aangeschaft. Hiermee kan visueel inzichtelijk worden gemaakt hoe lang iets nog duurt. Corine: “Op de behandelgroep wordt deze elke dag veel gebruikt, bijvoorbeeld om duidelijk te maken hoe lang het nog duurt voor er opgeruimd moet worden.”

Over De Boskabouters
Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) ‘De Boskabouters’ in Hardenberg richt zich op kinderen in de leeftijd van 1½ tot en met 6 jaar, die in principe, in aanleg, normaal begaafd zijn. De kinderen die de dagbehandeling bezoeken hebben op één of meerdere ontwikkelingsgebieden een achterstand en mogelijk is er sprake van een ontwikkelingsstoornis. Bij elk kind dat de dagbehandeling bezoekt, richten wij ons op het vergroten van de vaardigheden van het kind, passend bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. We bereiden het kind voor op zijn schooltijd en zoeken samen met ouders en een multi-disciplinair team naar de juiste school voor het kind. De kinderen komen op doordeweekse dagen naar de dagbehandeling, dit kunnen enkele dagdelen of hele dagen zijn.


De een kijkt linksom en de ander rechtsom; samen kun je rondkijken!

Karen en Stefan – moeder en zoon- zijn beiden betrokken als ervaringsdeskundige bij Trias. Zowel Stefan als zijn oudste broer hebben een diagnose in het autistisch spectrum. De middelste broer heeft ADD. Moeder Karen kreeg zelf op latere leeftijd de diagnose ADHD en Asperger. Karen en Stefan zetten hun ervaring met name in op de gebieden onderwijs en communicatie. Voor hen gaat ervaringsdeskundigheid over begrip hebben voor elkaar. Van beide kanten. Karen legt uit: “Als jezelf altijd gestructureerd bent, begrijp je niet dat iemand chaos in zijn hoofd heeft. En andersom snap ik niet dat bij een ander de gedachten niet met 80 km door het hoofd gaan. Maak gebruik van elkaars anders zijn. Het is verrijkend. De een kijkt linksom en de ander kijkt rechtsom. Samen kun je rondkijken!” Stefan vult aan: “Je kunt elkaars dode hoek zijn. Ik denk dat autisme meer een ‘culture shock’ en communicatieprobleem is dan een handicap. Het is frictie met de omgeving. In een prikkelarme omgeving hoeft autisme namelijk geen probleem te zijn.”

Andere benadering

Op de middelbare school liep Stefan vast in het eindexamenjaar van het VWO. Karen vertelt: “Niet omdat hij niet slim genoeg was, maar volgens de school omdat hij te gehandicapt zou zijn. Hij kon op die school niet overstappen van VWO naar HAVO. Bij Deltion Sprint in Zwolle kon dat wel. Na twee maanden vroegen de docenten daar: ‘Wat is eigenlijk zijn probleem? Hij functioneert zo goed’. Toen bedacht ik me dat iets in de wijze van benadering maakt dat het op deze school wel lukt. Ik sprak eens met een docent van een MBO over de uitval van mensen met autisme. Hij zei me dat ze dingen niet gingen aanpassen voor die paar leerlingen met autisme. Dit is precies waarom Stefan zich zo slecht voelt, gaf ik die docent aan; Er is voor hem geen plaats. ‘Maar zo bedoel ik het niet’, krabbelde de docent terug. Maar zo zèg je het eigenlijk wel, zei ik. Terwijl een heleboel aanpassingen voor mensen met autisme ook mensen zonder autisme ten goede komen. Bij Deltion zagen ze dat en was het juist: Wat kunnen we doen om te zorgen dat het voor jou mogelijk is om je diploma te halen? Kun jij maar tien uur naar school? Prima, dat lossen we op!”

Energie

De reguliere lessen op het Deltion waren goed te volgen voor Stefan. Een docent merkte dat de praktijklessen in de avond echter lastiger waren voor hem. Te veel onrust, klasgenoten die heen en weer liepen. Hij bood Stefan een eigen lokaal aan. Karen: “Mijn mond viel open. Dus zo kon het ook?” Stefan vervolgt: “En als je serieus wordt genomen kun je veel meer aan! Het op school zijn was bij mijn oude school door de hoge prikkelgevoeligheid belastender dan het volgen van de lessen. Deltion Sprint is heel prikkelarm; ik kreeg er juist energie van. Dat maakte zo’n verschil.”


Van negatief naar positief

Na het Deltion kiest Stefan voor de opleiding Game Design aan de Hogeschool van Utrecht. Na vier weken moest hij stoppen. Karen: “Op die opleiding creëerden ze bewust chaos. Ze vonden dat studenten zich hier zich in staande moeten kunnen houden. Dat paste niet bij Stefan. Hij raakte depressief van de hele situatie en zag het niet meer zitten. Dit is zo onnodig, dacht ik. Ik wil dit verhaal vertellen! Kort daarna werd ik via Stefans voormalige RENN4-begeleider gevraagd voor een workshop over autisme voor docenten van een middelbare school. Ik had hiervoor allerlei foto’s van scholen van internet gehaald. Veel scholen zijn heel kleurrijk en druk ingericht. Er zat ook een foto van een prikkelarme school bij. Zo maakte ik het effect van prikkels heel duidelijk”.
Stefan: “De aanwezigen vroegen mij waar ik in het lokaal waar we zaten last van had. Ik wees hen aan: die tafel is wit, die tafel is zwart, dat patroon van het tapijt loopt hier door, enzovoorts. Ze beseften toen dat niet één ding de overprikkeling veroorzaakt, maar alles bij elkaar. Het geven van die workshop voelde heel erg nuttig; je zet een negatieve ervaring om in iets positiefs. Wat mij is overkomen wil ik een ander besparen. Dat geeft veel voldoening.” Karen voegt toe: “Een van die docenten vertelde me jaren later eens: ‘Ik heb nog vaak gedacht als ik in een school kwam: Oei, hier kan Stefan niet tegen.’”

Vooroordelen

Karen: “Er bestaan veel vooroordelen over autisme. Door onze ervaringen te delen, zeggen we eigenlijk: vul niet te snel iets in.” Stefan schetst een aantal voorbeelden: “Je hoort vaak dat mensen met autisme geen contact willen. Natuurlijk willen we dat wel. Met mensen waar we aansluiting mee hebben. Net zoals een ander dat wil. Ik hoor ook vaak: Je denkt veel te moeilijk. Dit is toch logisch? Voor jou misschien, maar ik kijk er op een andere manier naar. En als ik een vraag moet beantwoorden die voor mij niet duidelijk is, word ik heel onrustig. En ja, ik neem vaak dingen letterlijk, maar dat betekent niet dat je geen spreekwoorden bij mij kunt gebruiken…”


Op zijn plek

Inmiddels heeft Stefan zijn plek gevonden bij de afdeling Creatief van Scauting Coaching & Detachering in Hoogeveen. Hier herkennen ze zijn grenzen soms eerder dan hij zelf. En zijn talenten! Want Stefan is erg taalvaardig. Stefan: “Dit is een veilige omgeving, ik ervaar er geen druk. Ik heb een boek geredigeerd, schrijf mee aan de nieuwsbrief van Scouting én componeer muziek. Binnenkort zelfs voor een reclame van een product dat Scauting op de markt gaat brengen!”

Meer weten over ‘cliëntgebonden’ ervaringsdeskundigheid binnen team Autisme? f.bouma@trias-groep.nl

Steunouder Kampen: kick-off 2 november

In Kampen is Trias vanuit innovatiegelden van deze gemeente gestart met het project Steunouder. Steunouder Kampen biedt ouders die de opvoeding of verzorging van hun kind (tijdelijk) als pittig ervaren, de ruimte om op adem te komen. Donderdag 2 november is de kick-off vanaf 15.30 uur bij MFC t Ukien (Korteweg 4). Welkom!

 

Preventieve insteek
Steunouders zijn vrijwilligers die een kind een dag(deel) per week rust, regelmaat, structuur en gezelligheid bieden. Het gaat om kinderen met ouders die zelf onvoldoende vangnet hebben of voor andere vragen al een beroep doen op hun vangnet. Steunouder heeft een preventieve insteek, is aanvullend aan het bestaande vrijwilligersaanbod en wil (zwaardere) professionele zorg voorkomen.

Uitbreiding in de regio
Steunouder Nederland bestaat inmiddels 5 jaar. Ook in Zwolle en Twente is Steunouder actief. Steunouder Nederland onderzoekt of meer gemeenten in de regio interesse hebben in de introductie van Steunouder binnen hun gemeente. De structurele inbedding van Steunouder wordt ondersteund door een donatie van het VSB Fonds.

Meer informatie: Marjan Holthuis, coördinator Steunouder Kampen

Trias ontvangt Servische jeugdhulpprofessionals

In 2015 reisden vier Trias-collega’s samen met medewerkers van Jarabee namens de Kinderperspectief Academy af naar Zuid-Servië voor een uitwisselingsprogramma bij jongerentehuis Knjazevac. De uitwisseling was een enerverende en verrijkende ervaring én voor herhaling vatbaar! Want van 27 september tot 1 oktober komen 10 Servische collega’s op bezoek bij Trias. Op donderdag 28 september verzorgen zij drie (geaccrediteerde) workshops voor Trias-medewerkers.

De overige dagen wacht hen een afwisselend programma. De Servische gasten eten onder meer mee op een aantal groepen van Trias, gaan langs bij Kinderperspectief en volgen een training over Jeugd en Verslaving, FAS (Foetaal Alcohol Syndroom) en KVO (Kind van verslaafde ouder) bij Tactus.

Over de grens

Trias-medewerkers nemen vaker een kijkje over de grens om kennis op te doen en hun horizon te verbreden. Dit voorjaar lieten medewerkers van team Autisme zich in Denemarken voorlichten over het Deense systeem voor jeugdzorg en onderwijs. Ook de Trias-jongeren nemen bijna jaarlijks deel aan internationale uitwisselingen.


De Trias Fietswerkplaats biedt nu ook wiellampen aan!

De Trias Fietswerkplaats knapt niet alleen gebruikte fietsen op voor kinderen en jongeren met een krappe beurs, maar maakt nu ook wiellampen!

Wiellampen?? 

In plaats van overbodige wielen wegbrengen naar het oud ijzer is het plan ontstaan om van oude wielen een lamp te maken en zo dus nog meer aan (re)cycling te doen!! Er twee type lampen met naar wens een kleine of een grote fitting.

Belangstellenden kunnen de lampen bekijken en bestellen in de Fietswerkplaats aan de Westenholterweg 68 in Zwolle (woensdag- en donderdagmiddag geopend van 13 tot 17u).

De jongeren van de Fietswerkplaats gaan de lampen zelf maken en de Fietswerkplaats wil een gedeelte van de opbrengst gebruiken om een goed doel te steunen; de jonge alleenstaande minderjarige vluchtelingen die de buren zijn van de Fietswerkplaats. De lampen kosten 30 – 35 euro.

Meer informatie: Jeroen Beckers


Jongeren aan zet; jongeren die vernieuwen

Trias heeft al jaren een actieve jongerenraad en zet met diverse projecten in op cliëntparticipatie. Denk onder meer aan de theaterstukken met jongeren: Luister en THUUS, en meer. Op dit moment zoeken we naar vernieuwing met project JazZ; jongeren aan zet Zwolle.

Hoe organiseer je jeugdhulp?
Hoe zou de toekomst van jeugdhulp eruit zien als jongeren het zelf nog meer voor het zeggen krijgen? Dat ze niet alleen meedenken over hun eigen traject maar ook over de organisatie van jeugdhulp. Hoe kun je jeugdhulp uitvoeren, waar zet je op in?

Spannende vragen! Daarom onderneemt Trias met het innovatieproject JazZ tot eind 2018 vijf experimenten; deze ondernemen we samen met jongeren, dat betekent samen experimenten bedenken en samen uitvoeren. Met jongeren die nu jeugdhulp krijgen van Trias, maar ook – heel bewust – jongeren die helemaal geen ervaring hebben met jeugdhulp.

Op basis van 23 interviews met jongens en meiden die verschillende vormen van hulp krijgen hebben we een lijst met thema’s opgesteld. Onderwijs en jeugdhulp, relatie met ouders en hulpverleners, het maken van toekomstplannen, samenleven met groepsgenoten of pleegzusjes en -broertjes; onderwerpen die het dagelijks leven van jongeren raken,

Event Hedon
Inmiddels is het eerste experiment afgerond (juli 2017). Een groep van ruim tien jongeren is hard aan het werk geweest met het thema ‘Toekomstplannen’. Een thema dat alle jongeren raakt, en zeker als je jeugdhulp krijgt, heb je vaak met extra uitdagingen te maken als je 18 wordt. De groep heeft onder meer workshops en apps gezocht en zelf een workshop en template ontwikkeld die jongeren  (eventueel met hulp van hun ouders of begeleider(s)) kunnen helpen om hun eigen toekomst vorm te geven. Als knallende afsluiter van dit experiment organiseerden de jongeren 18 juli het
Make your Future event in poppodium Hedon, waar zo’n 80 jongeren en professionals op af kwamen.

Innovatie ligt per definitie buiten gebaande paden en hoe intensief jeugdhulp ook kan zijn, er speelt altijd meer in het leven van jongeren dan enkel hun traject. Daarom werken we voor JazZ samen met  Up to Up en Travers. Om expertises op het gebied van co-creatie met de doelgroep en jongerenparticipatie te bundelen met een duurzaam resultaat.

Meer informatie
Ben je nieuwsgierig geworden naar onze tussenresultaten? Heb je vragen over onze aanpak? Ken je jongeren waarvan je denkt dat ze bij willen dragen? Of wil je zelf meehelpen met jouw organisatie? We horen het graag via
jazzkernteam@gmail.com


Futureforce draagt begeleiding AMS’ers over aan Vitree

Futureforce, onderdeel van Trias Groep, draagt per 1 juli 2017 de huisvesting en begeleiding van alleenstaande minderjarige statushouders (AMS) over aan jeugdhulporganisatie Vitree. Door de sterke terugloop van het aantal AMS’ers dat naar Nederland komt, stagneert de instroom van jongeren bij Futureforce. De 50 jongeren die Futureforce op dit moment in Overijssel in begeleiding heeft, zijn onvoldoende voor een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Voortzetting door Vitree
De continuïteit van de begeleiding van de jongeren staat voor Futureforce voorop. In Vitree heeft Futureforce een goede overnamepartner gevonden die de opvang en begeleiding van de jongeren op de locaties in Zwolle, Steenwijk en Nijverdal voort zal zetten. Doordat een groot deel van de medewerkers van Futureforce per 1 juli bij Vitree in dienst komt, houden de meeste jongeren hun vertrouwde begeleider. Vitree biedt al huisvesting en begeleiding aan alleenstaande minderjarige statushouders in de gemeenten Almere, Lelystad en Kampen.


In kaART: Een creatieve identiteitstraining

Deze individuele training brengt in gemiddeld 8 – 10 sessies in kaART wat er in de belevingswereld van het kind speelt, wat er in het kind omgaat of waar het last van heeft. Het kind heeft in deze training de regie en geeft de richting aan.

In kaART in een notendop:

  • Ontvangen van signalen
  • Ontvangen van verhalen
  • Ontvangen van gevoel
  • Ontvangen van reactie
  • Ontvangen van de ander

Kindercoach Ryan: “Als trainer volg ik het gevoel van een kind. Ik observeer, luister, voel en stel ondertussen vragen. Vanuit deze bevindingen breng ik het kind in kaART. Geheel op maat en in het tempo van het kind.
Door in de belevingswereld van kinderen te stappen, laten zij mij zien en ervaren wat voor hen belangrijk is. Samen met het kind en de ouder(s) ga ik op zoek naar antwoorden. Ik speel daarbij zelf ook open kaart en ga op mijn gevoel af.

In de training gaan we creatief aan het werk; schilderen, tekenen, wat het kind maar leuk vindt om op dat moment te doen; iets creëren vanuit jezelf en er samen over praten. Want kinderen willen wel praten, maar weten niet altijd hoe!”

Een moeder over In kaART:
“Ryan had meteen ons vertrouwen gewonnen. Zonder vooroordelen en bewust zonder achtergrondinformatie is zij gestart. Ze zag wie mijn zoon was. Hij werd begrepen en ging steeds beter in zijn vel zitten.”

In kaART is geschikt voor kinderen van alle leeftijden, mits ze open staan voor creativiteit.

Meer informatie: Ryan Wagter / (038) 456 46 00
Aanmelden: klik HIER


facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome