rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

De kracht van beelden – Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid

Pleegzorgbegeleider Karin Koster heeft op 6 februari 2019 haar opleiding Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid afgerond. Als VIB-er maakt zij korte videobeelden van interacties tussen pleegouders en pleegkind, gericht op de gehechtheidsrelatie. Deze beelden analyseert zij vervolgens en bekijkt ze samen met pleegouders terug.

Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid kan ingezet worden bij de start van een plaatsing of wanneer het pleegkind al geruime tijd in het pleeggezin woont.

Nieuw evenwicht: Bij de start van een plaatsing moeten pleegouders en pleegkind elkaar nog leren kennen en een hechtingsrelatie opbouwen. Pleegouders kunnen door de signalen van hun pleegkind goed te ontvangen en te benoemen en door goed af te stemmen (sensitiviteit en responsiviteit) het pleegkind helpen bij de ‘ingroei’ in het pleeggezin en bij het vergroten van zijn basisvertrouwen. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie van het kind met pleegouders waarbij gebruik wordt gemaakt van de ‘bouwstenen van de hechting’ (Truus Bakker).
De plaatsing van een pleegkind in een pleeggezin verstoort het bestaande evenwicht, waardoor er een nieuw evenwicht gevonden moet worden. Door te ondersteunen in een goede afstemming en bewuste beurtverdeling met hun eigen kinderen en eventuele andere pleegkinderen, kan een nieuw evenwicht gecreëerd worden die aan alle kinderen recht doet.

Wanneer het pleegkind al geruime tijd in het pleeggezin woont kunnen er vragen ontstaan over de ontwikkeling van het pleegkind. Pleegouders ervaren problemen in het opbouwen van een relationele band met het pleegkind en/of de gedragsproblemen van het kind worden steeds moeilijker hanteerbaar. Pleegouders kunnen met behulp van VIB leren de signalen van hun pleegkind te herkennen en goed te ontvangen en zicht krijgen waar het pleegkind zich bevindt in de ‘bouwstenen’ van de hechting. Door adequaat af te stemmen op het pleegkind (sensitiviteit en responsiviteit) kan een veilige hechtingsrelatie tussen het pleegkind en pleegouders bevorderd worden waardoor het basisvertrouwen kan groeien en de gedragsproblemen afnemen. Er is extra aandacht voor positief leidinggeven.
Door de geslaagde contactmomenten die er zijn en die ontstaan voelt het pleegkind zich gezien en gehoord. Daardoor ontstaat er rust en ruimte voor ontwikkeling. Pleegouders zien groei, aanknopingspunten en ze worden zich bewust van waar in de hechtingsrelatie het pleegkind zich bevindt.

Wilt u meer informatie over Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid?
Mail Team Intensief Ambulant Pleegzorg teamiap@triasjeugdhulp.nl
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome