rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

De kracht van het beeld: Video Interactie Begeleiding in de pleegzorg

Pleeggezinbegeleider Aline Solen volgt de opleiding Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid (VIB-G). Voor haar opleiding doet ze een aantal trajecten met pleeggezinnen, onder andere in het pleeggezin van Herman en Dianne. Het gaat om kortdurende preventieve trajecten. Een traject bestaat uit een serie van ongeveer 4 bijeenkomsten met een follow up bijeenkomst na 3 maanden.

Herman en Dianne zijn pleegouders van de vijfjarige Jordy. Jordy is druk in zijn gedrag en is niet goed in staat om stil te staan bij het moment. De hulpvraag van pleegouders in dit VIB-G traject was hoe ze meer rust in het gedrag van Jordy konden creëren. Aline laat aan de hand van een beeldfragment een voorbeeld zien van dit gedrag. Jordy zit bij een van de pleegouders op schoot en kijkt naar foto´s op de telefoon. Hij bladert in hoog tempo door de foto´s. Aline laat ook een ander beeld zien, waar Jordy op schoot zit bij pleegvader Herman. Jordy zit op schoot en is druk. Herman slaat zijn arm om Jordy heen. Aline geeft Herman terug dat hij op deze manier Jordy veiligheid geeft. Aline gebruikt bij het bekijken van de beelden, de bouwstenen van hechting. Ondanks dat Jordy 5 jaar oud is, laat hij gedrag zien dat hoort bij de 1e bouwsteen van hechting (basisveiligheid). Dit komt overeen met de leeftijd van een pasgeboren baby. Pleegouders en Aline zien op de beelden dat Jordy onveilig gehecht is en nog veel nodig heeft om de geruststellende nabijheid van pleegouders te ervaren. Dit vraagt van hen dat zij hem veiligheid bieden, zoals je dat bij een baby zou doen. Jordy moet nog heel veel inhalen.

Sommige pleegouders zien er tegen op dat een begeleider filmt in het gezin. Pleegmoeder Dianne vond het zelf erg meevallen en de VIB-G heeft hen goede tips opgeleverd!

Wil je meer informatie over Video Interactie Begeleiding en Gehechtheid?
Mail Team Intensief Ambulant Pleegzorg
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome