rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Deltion Jongerenteam: een multidisciplinair team binnen de muren van de school

Hoog schoolverzuim, plotselinge gedragsveranderingen, verslavingsproblematiek, overvraging van studenten… Er zijn vele redenen waarom een jongere wordt aangemeld bij het Deltion Jongerenteam; een soort wijkteam binnen de muren van de school met als doel uitval bij studenten voorkomen. Naast de kennis en deskundigheid die de Zwolse ROC-instelling zelf in huis heeft, zoals orthopedagogen, onderzoek en diagnostiek, GZ-psycholoog, passend onderwijs en diverse (sociale vaardigheids) trainingen, wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met professionals buiten het Deltion College.

Delen van expertise

Vanuit de jeugdhulp is Trias-collega Carolien Nijenhuis aangesloten. “Binnen het DJT is ontzettend veel expertise“, vertelt zij. “Dat vind ik het mooie er aan. Als ik een jongere begeleid met verslavingsproblematiek, vraag ik Tactus er bij. Is er sprake van trauma of veel psychische problematiek, dan betrek ik Dimence voor bijvoorbeeld EMDR of de training ‘Grip op je dip’. Laatst had ik twee meiden die niet meer naar huis konden. Toen heb ik Veilig Thuis ingeschakeld en kregen zij via het SWT een plek bij Trias. Ook de leerplichtambtenaar is aangesloten. Leerplicht geldt eigenlijk niet voor jongeren boven de 18, maar het is heel belangrijk dat iemand ook die jongeren in het oog heeft”, vindt Carolien.

Ander gedrag

“Docenten zien vaak eerder dan ouders of er iets aan de hand is met een leerling,” ervaart Carolien. Een leerling die zich in de klas plotseling erg terug trekt, of juist extreem ‘acting out’ gedrag laat zien. Meestal zijn het de mentoren of de studieloopbaanbegeleider (SLB’er) die een leerling voor het DJT aanmelden, maar soms trekt een student ook zelf bij een leerkracht aan de bel. Bijvoorbeeld over de thuissituatie. “Ik kom via het DJT in contact met jongeren die opgroeien in een gezin met ernstige problematiek waar nog nooit een hulpverlener betrokken is. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Overvraagd

Eén van de studenten die Carolien begeleidt is Natasja (niet haar echte naam). Ze kwam in beeld toen haar stage vanuit haar opleiding Facilitaire Dienstverlening niet lekker liep. Ze werd duidelijk overvraagd. “Ik wilde me altijd al bewijzen in mijn opleiding, maar de stress kwam met name door mijn stage”, vertelt ze. Haar mentor stelde voor eens met iemand van het DJT te praten. Sinds een klein jaar hebben Nastasja en Carolien om de drie weken contact. “In begin moest ik dingen er uit trekken”, weet Carolien nog. “Nu praat je veel makkelijker en kun je heel duidelijk zelf aangeven wat je wilt.”

Doorvragen

Ondersteuning van jongeren betekent volgens Carolien veel doorvragen om tot de kern te komen: Wat heb jij nodig om die studie door te komen? Carolien helpt jongeren ook bij gesprekken met docenten of andere begeleiders. “Ik kan niet mee naar alle afspraken, maar ik bespreek belangrijke gesprekken vooraf altijd door met jongeren. We stellen bijvoorbeeld samen vragen op die de jongere mee kan nemen en bespreken het doel van het gesprek, zoals extra tijd of een rustige plek bij examens of meer begrip van docenten.“

Kunnen terugvallen op

Toen Natasja een paar maanden geleden de overstap maakte naar Sport en Recreatie kon Carolien, die eigenlijk gekoppeld is aan andere opleidingen, tot vreugde van Natasja met haar mee. “Als er iets is, kan ik op Carolien terugvallen, ze weet precies hoe ik in elkaar zit. Het gaat nu goed met mijn opleiding en ook met mijn stage. Waarschijnlijk mag ik er straks nog een periode blijven.” De ondersteuning van Carolien richt zich de komende tijd op de periode nadat Nastasja haar opleiding heeft afgerond. Binnenkort heeft ze een afspraak over het doelgroepenregister over begeleiding naar een werkplek waar rekening wordt gehouden met haar sterke punten, maar ook met wat ze lastig vindt. Tot die tijd blijft Carolien haar op het Deltion begeleiden.

Meer informatie Carolien Nijenhuis
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome