rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Het roer om met DE REIS
Jeugdhulp op zee

DE REIS is een ‘life-changing’ traject van negen maanden waarin jongeren onder professionele begeleiding leren belemmerende patronen te doorbreken. DE REIS is er voor jongeren die geen genoegen nemen met begrippen zoals toeval en pech. Jongeren die willen weten wat het verschil maakt tussen winnen en verliezen; tussen net wel en net niet. Kortom: jongeren die grip willen krijgen op alle factoren die van invloed zijn op wel of niet vooruit komen en doelen bereiken.

Voor wie?

  • jongens en meisjes in de leeftijd van 14 – circa 19 jaar;
  • met meervoudige problematiek (internaliserend en externaliserend);
  • bij wie eerdere ingezette hulp onvoldoende resultaat heeft gehad.

Ervaringsdeskundigheid

De deelnemers ontdekken tijdens DE REIS waar hun talenten liggen, hoe ze deze kunnen versterken en uitbouwen; onvermoede krachten en kwaliteiten. Onderweg zullen de jongeren zichzelf vaak tegenkomen. Ook kruisen zaken hun pad die niet rechtstreeks te maken hebben met DE REIS, maar toch van invloed zijn. Wat is de rol van vrienden of familieleden? Hoe houd je je staande in een groep of team? Wat gebeurt er op school? Hoe ga je om met tegenslagen? Tijdens DE REIS is er veel ruimte voor ervaringsdeskundigheid; zelf doen, ervaren en ervaringen delen.

Trias organiseert DE REIS in samenwerking met motivator/mental coach Frank Heckman en kwartiermaker Emiel ten Voorde. De groep ‘reizigers’ bestaat uit tien tot twaalf jongeren plus een kapitein, kok en twee professionele  coaches/begeleiders van Trias.

Gedurende het hele traject wordt het gezin/de omgeving van de jongere maximaal betrokken.

Zeiltocht met clinics en basecamps

DE REIS omvat naast een tiendaagse zeilreis op de Galant, vijf aanvullende clinics waarin de jongeren aan de slag gaan met de vijf dimensies van DE REIS. Ook zijn er tweewekelijkse terugkomavonden, zogenoemde basecamps.

5 dimensies van DE REIS

  • Koerszetten – Als je niet weet waar je heen zeilt is elke wind juist
  • Reisgenoten – Winnen doe je nooit alleen
  • Tegenslag – Waar je struikelt ligt de schat begraven
  • Uitvoering – Volledig beschikbaar zijn, talent in beweging
  • Terugkeer –  Thuiskomen en delen van de ‘schat’

Data

De eerste REIS is in juni 2016 van start gegaan. Ook in 2018 biedt Trias De REIS aan. Op dit moment zijn de startdata nog niet bekend.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie of het aanmelden van jongeren contact op met Johan van Aalderen (teamleider Trias) of Erna van den Berg (gedragswetenschapper Trias) via (038) 456 46 00 of het voordeurteam Behandelen en Wonen van Trias.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome