rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Jeugdsport- en cultuurfonds Overijssel

Sporten is meer dan alleen leuk

Elk kind moet kunnen sporten, niet alleen omdat het leuk is, maar een kind ontwikkelt zich ook op sociaal, fysiek en mentaal vlak. Sporten is goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en zorgt voor contact en vriendschap met andere kinderen. Sporten in clubverband zorgt voor een goede ontwikkeling en biedt kansen op een betere toekomst.

Het jeugdsportfonds creëert kansen

Maar soms kunnen kinderen niet sporten, omdat er thuis te weinig geld is voor de contributie van de sportclub. Het Jeugdsportfonds geeft deze kinderen graag een steuntje in de rug door de contributie van de sportvereniging en waar mogelijk de sportattributen te betalen. De kinderen kiezen zelf, samen met de ouder(s)/verzorger(s), welke sport ze willen doen.

Voor meer informatie kijk op www.jeugdsportfonds.nl/fonds/overijssel/

Kunst en cultuur; meer dan alleen leuk!

Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving. Een kind dat danst, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, zal op alle fronten beter presteren.

Het jeugdcultuurfonds creëert kansen

Alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Maar soms kan dat niet, omdat er thuis te weinig geld is om de het lidmaatschap te betalen. Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen graag een steuntje in de rug, door het lidmaatschap en waar mogelijk de attributen of de huur van het instrument te betalen. De kinderen kiezen zelf, samen met de ouder(s)/verzorger(s), welke activiteit ze willen doen.

Voor meer informatie kijk op www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/overijssel/

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome