rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Jongerenraad over positief jeugdbeleid

In de jeugdzorg is actief contact tussen jongeren, professionals en beleidsmakers belangrijk. Jongeren ervaren immers dagelijks de gevolgen van het gevoerde beleid. Actief luisteren en jongeren zien als volwaardige gesprekspartners zijn volgens de Jongerenraad van Trias belangrijke randvoorwaarden voor positief jeugdbeleid. Voor NJR Professionals vertellen de jongeren op welke manieren zij daar invulling aan geven binnen én buiten Trias.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome