rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Onderzoek seksuele ontwikkeling en opvoeding / LOVE-regels

Jonna de Jongh (4e jaars student Pedagogiek) heeft onderzoek gedaan bij Trias Pleegzorg naar het thema Seksuele ontwikkeling en seksuele opvoeding. Op 27 juni presenteerde zij haar onderzoek voor medewerkers van Trias Pleegzorg. Ze onderzocht welke behoeften of wensen pleegouders hebben omtrent het thema seksuele ontwikkeling van hun pleegkind. Er was ook aandacht voor seksueel overschrijdend gedrag. 

In het onderzoek beschrijft Jonna de LOVE regels die gebruikt kunnen worden bij seksuele opvoeding.
L = Let op je puber. O = Open communicatie. V = Voorbeeld geven. E = Er zijn voor je puber.

L – Welke vrienden heeft je pleegkind? Welke internetsites kijkt je kind? Is jouw kind verlief?

O – Start een gesprek op een geschikt moment. Stel open vragen.

V – Laat als ouders in een pleeggezin zien dat partners liefdevol met elkaar omgaan.

E – Besteedt echte aandacht aan je pleegkind. Laat merken dat je er bent als je kind je nodig heeft.

Een aantal resultaten:

  • In totaal hebben er 62 pleegouders (12%), deelgenomen aan een online onderzoek.
  • Bij 78% van de pleegouders is tijdens de opleiding (STAP) gesproken over SGOG.
  • 76% geeft aan dat ze informatie makkelijk kunnen vinden bij Trias  seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG).
  • 42% kent het vlaggensysteem (het vlaggensysteem is een hulpmiddel of methode om seksueel gedrag te duiden als passend in normale ontwikkeling en passend bij de leeftijd, of om het te duiden als afwijkend).
  • 10% van de pleegouders heeft wel eens gewerkt met het vlaggensysteem.
  • 44% geeft aan dat SGOG geen rol speelt in de plaatsing.
  • 56% heeft een behoefte aan kennis op het gebied van SGOG, behoefte aan (digitale) informatie.
  • 40% heeft behoefte aan het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van SGOG. Met name behoefte om te kunnen signaleren. Eventueel behoefte aan hulpmiddelen om met een jongere in gesprek te gaan.
  • 25% heeft geen behoefte aan gesprekken over SGOG tijdens de pleegouder ondersteuning (evaluaties of huisbezoeken).
  • 34% heeft behoefte aan extra informatie over seksuele ontwikkeling.

Jonna de Jongh doet een aantal aanbevelingen aan de pleegzorg om de ondersteuning op het gebied van seksuele ontwikkeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag te verbeteren. Trias Pleegzorg gaat naar deze aanbevelingen kijken en verbeterpunten vaststellen.

Verhalen over de zorg voor pleegkinderen met
een verleden van seksueel misbruik:

Het schip niet willen laten stranden

Meer informatie: Eric Lieben, Trias
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome