rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Een vader vertelt:

Onze zoon van 13 heeft ADHD in combinatie met ODD; een opstandige gedragsstoornis die bij iets meer dan 3% van de kinderen in Nederland voorkomt. De hulp van Trias geeft ons handvatten om met hem om te gaan. Onze ambulant hulpverlener, is een grote steun. Ze zoekt dingen uit over de stoornissen van mijn zoon, gaat mee naar de psychiater of gesprekken op school. Ik kan haar ook altijd bellen of mailen. Doordat ze bij ons thuiskomt, voelt het niet echt als hulp. De ambulant hulpverlener is van alles wat in ons gezin speelt op de hoogte. Dat voelt veilig en geeft verlichting.

Onze zoon was altijd heel druk, luisterde slecht en gaf een grote mond. Nu is er meer rust. Door de trainingen van Trias leert hij om te gaan met zijn emoties. Hij is losser geworden, bespreekt dingen makkelijker. We maken kleine stapjes, maar we gaan vooruit.

Een moeder vertelt:

Een aantal maanden geleden kwam mijn zoon bij de dagbehandeling van Trias. Wat was ik blij met deze plek. Het voelde als een warm bad. Professionele hulpverleners die mij begrepen. De lijntjes zijn er kort en er kan snel hulp worden ingezet. Door het logboek is de groepsleiding goed op de hoogte van wat er thuis gebeurt. Maar er is altijd gelegenheid om een en ander mondeling toe te lichten en vooral ook je hart te luchten. Dat heb ik geregeld gedaan en doe ik nog steeds.

Ook thuis kregen we begeleiding. Daardoor heb ik inmiddels een ‘trukendoos’ waar ik uit kan putten indien nodig. Daar pluk ik nu nog de vruchten van.
Wanneer je weet hoe je kind in elkaar zit, leer je ook begrijpen waarom je kind bepaald gedrag vertoont. Ik kan mijn kinderen nu beter begeleiden. Zo ook bij het maken van een goede schoolkeuze, waarin ik uitgebreid ben ondersteund. Dat was en is voor mij een belangrijk punt. Het gaat immers om de toekomst van je kind. Bij Trias kunnen we bouwen aan die toekomst, met zelfvertrouwen en mentale power!

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome