rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Ouderschap na Scheiden

Ouderschap na Scheiden is gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en kinderen in complexe (echt)scheidingssituaties. Wij ondersteunen bij het herstellen van de omgang en het komen tot een betere communicatie en samenwerking in het ouderschap. Dit met als doel dat kinderen zich vrij kunnen verbinden aan beide ouders.

Ouderschap na Scheiden bestaat uit drie pijlers:

Bij Begeleide omgang ondersteunen we ouders in het herstellen van de omgang en geven we kinderen de mogelijkheid om (weer) contact op te bouwen met de ouder die ze, soms lange tijd, niet hebben gezien.

Naast omgangsbegeleiding ondersteunen we ouders om via Ouderschapsbemiddeling te komen tot een betere communicatie en samenwerking en afspraken met elkaar te maken met als doel dat kinderen goed contact met beide ouders hebben.

De ingewikkelde processen binnen een complexe scheiding maken je als professional soms handelingsverlegen: Training en coaching voor professionals.

De visie van Ouderschap na Scheiden is gebaseerd op de Rechten van het kind, artikel 9; Een kind heeft recht om bij de ouders te leven en recht op omgang met beide ouders in geval van echtscheiding, tenzij dit strijdig is met het belang van het kind.

Aanmelden

In verband met de vergoeding is een verwijzing op naam van de kinderen nodig van een arts, gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, sociaal wijkteam, gezinscoach), Jeugdbescherming Overijssel, Raad voor de Kinderbescherming of de Rechtbank.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome