rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

‘Ervaar wat kinderen in de knel voelen. Doorbreek patronen en leer anders communiceren.’

Voor wie

Kinderen uit de Knel is bedoeld voor ouders en kinderen die verstrikt zijn geraakt in ernstige conflicten naar aanleiding van de scheiding. De conflicten spelen vaak op verschillende gebieden en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen; kinderen, ouders en de mensen om hen heen.

Ouders hebben ernstige problemen in het samen vormgeven van het ouderschap en het lukt niet meer om afspraken te maken over de kinderen. Juridische procedures, mediation of hulpverlening hebben onvoldoende effect gehad om de situatie te verbeteren.

Belangrijk om te weten is dat het programma niet primair bedoeld is voor contactherstel tussen ouder en kind(eren) maar allereerst voor een betere samenwerking tussen ouders. Het programma heeft als doel kinderen uit de knel te halen, doordat de strijd tussen ouders minder destructief wordt en ze nieuwe manieren vinden om met conflictgebieden om te gaan. Dit helpt kinderen om zich weer veilig te voelen en zich goed te kunnen ontwikkelen. Het kan ertoe leiden dat kinderen wel weer contact willen met beide ouders, maar dat hoeft niet. Wij oefenen daarin geen dwang uit op kinderen en ouders.

Oudergroep 

Ouders worden middels  informatie, oefeningen en opdrachten gestimuleerd de destructieve patronen te doorbreken en te komen tot een betere samenwerking. In de oudergroep staat het welzijn van de kinderen steeds centraal. Twee oudertherapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Het is gebleken dat de kracht van de groep hierin helpend is. Er wordt gewerkt aan herstel van een veilige omgeving waardoor de kinderen zich kunnen ontwikkelen en ouders het ouderschap opnieuw kunnen vormgeven.

Kindergroep

In de kindergroep krijgen de kinderen de ruimte op creatieve wijze uiting te geven aan de emoties die zij ervaren in de strijd van hun ouders. Dit kan door middel van het maken van tekeningen, fotografie, films, muziek, theater of samen spelletjes doen. De kinderen kunnen hier ook met elkaar en met de twee kindertherapeuten over praten, maar dat hoeft niet. Tijdens de bijeenkomsten ervaren de kinderen dat ze niet alleen staan en zijn we gericht op het vergroten van de weerbaarheid van de kinderen.

Netwerkbijeenkomst

Een scheiding gaat gepaard met veel emoties en daar zijn mensen vanuit het netwerk bij betrokken. Allereerst de kinderen, maar daarnaast ook grootouders, nieuwe partners, vrienden, buren, collega’s, leerkrachten of anderen die betrokken zijn bij het gezin. Ook zij worden meegenomen in de strijd die tussen ouders speelt. Zij zijn echter van grote waarde voor ondersteuning van ouders en kinderen gedurende het programma én daarna. Daarom is het belangrijk dat het netwerk van ouders op de hoogte is van het programma. In de netwerkbijeenkomst, voorafgaand aan het programma, krijgen zij informatie, mogen zij vragen stellen en wordt hen gevraagd om de ouders te steunen voor een maximaal effect.

Praktische informatie

De ouders komen acht keer twee uur bij elkaar (één keer per twee weken) in de oudergroep.  Dit is op dinsdag van 16-18 uur.
In dezelfde tijd komen ook de kinderen in een groep bij elkaar.

Ouders moeten zich beiden zélf aanmelden voor Kinderen uit de Knel. In verband met de vergoeding is een verwijzing op naam van de kinderen nodig van een arts, gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, sociaal wijkteam, gezinscoach), Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming of de Rechtbank.

Een voorwaarde om deel te nemen is dat ouders vanaf de aanmelding en gedurende het programma onderlinge juridische procedures moeten staken of tijdelijk onderbreken.

Na aanmelding worden ouders uitgenodigd voor de intake. Tijdens het eerste intakegesprek worden ouders geïnformeerd over Kinderen uit de knel en wordt er gekeken of het geschikt en passend is. Als ouders besluiten deel te nemen volgt er een tweede gesprek met de kinderen erbij. Ouders dienen het gehele programma te doorlopen.

Contact

(038) 456 4600 / kinderenuitdeknel@trias-groep.nl   

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome