rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Begeleiding en ondersteuning pleeggezinnen

Ben je eenmaal pleegouder, dan biedt een team van pleegzorgbegeleiders van Trias begeleiding en ondersteuning bij opvoedvragen en praktische zaken.

Toekomstplan

Met het toekomstplan volgen we de ontwikkeling van het kind; in het plan leggen we doelen en afspraken vast. Wij bespreken het toekomstplan elk half jaar met alle betrokkenen: het kind (12 of ouder), de ouders, de pleegouders en Jeugdbescherming Overijssel.
Wanneer een kind in een pleeggezin gaat wonen is dat ingrijpend voor zowel het kind als de ouders. Ouders houden een belangrijke plek in het leven van hun kind.
Een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders is heel belangrijk. Wij werken ook met een handleiding bezoekregeling die per leeftijdsfase aangeeft wat van belang is in het contact met ouders en familie.
Om met pleegouders in gesprek te gaan over het veilig opgroeien van pleegkinderen gebruiken wij de Checklist Veiligheid.

Deskundigheidsbevordering

Trias biedt pleegpouders een doorlopend scholingsprogramma, waaronder leer-avonden over diverse thema’s. Kijk HIER voor de thema’s en data in 2018.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouders en Trias. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van pleegzorg.
Pleegouders ontvangen per pleegzorgplaatsing een pleegzorgovereenkomst. Hierin staat informatie over de pleegzorgsituatie tussen kind/jongere en pleegouders gedurende de plaatsing, zoals de aanvangsdatum en de duur van de plaatsing evenals het juridisch kader, doel en perspectief van de plaatsing.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome