rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is het opvangen van een kind van iemand anders. Pleegouders bieden kinderen een (tijdelijk) thuis, waar ze kunnen rekenen op aandacht en een eigen plek. Zij vangen kinderen op totdat ouders de zorg weer aankunnen. Het gaat om kinderen van alle leeftijden die veel hebben meegemaakt en daardoor te kort zijn gekomen.

Hulp verlenen of opvoeden

De duur van pleegzorg kan variëren. Het kan voor korte tijd zijn waarin we samen met ouders werken aan oplossingen voor de problemen. In deze periode hebben pleegouders de dagelijkse zorg voor het kind, daarna gaat het kind weer naar huis. Dit noemen we de hulpverleningsvariant. Het uitgangspunt van pleegzorg is dat het kind weer terug gaat naar de eigen ouders.
Lukt dit niet, dan gaat de hulpverleningsvariant over in de opvoedingsvariant. Het kind blijft voor onbepaalde tijd in het pleeggezin en de pleegouders nemen de opvoeding op zich. Samen met de ouders kijken we hoe zij contact houden met hun kind en invulling kunnen geven aan hun ouderrol.

Soms kan het ouders al ontlasten als hun kind regelmatig een paar dagen of een vakantie naar een pleeggezin gaat: deeltijd-pleegzorg. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt dan bij de ouders. De pleegouders ondersteunen de ouders dan op maat in in de opvang van hun kind.

Passend gezin vinden

Om een pleegzorg-plaatsing zoveel mogelijk kans van slagen te geven, bespreken we met de ouders en het kind welk type gezin het beste bij het kind past. Dit hangt van veel factoren af, zoals de hulpvraag, de woonplaats, de gezinssituatie en de beschikbaarheid van pleeggezinnen. Zodra er een passend gezin gevonden is, volgt een kennismaking met alle betrokkenen. Als dit positief verloopt volgen er afspraken over de plaatsing. De pleegzorgbegeleider van Trias begeleidt het pleeggezin en de ouders hierbij.

Netwerkpleegzorg

Pleegzorg bij familie of bekenden, is vaak de eerste keuze als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen. ‘Netwerkpleegzorg’ staat meestal het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie.  Wist je dat er ook veel grootouders zijn die 24/7 voor hun kleinkind(eren) zorgen? Een bijzondere groep.

Werving, scholing, training en begeleiding

Trias richt zich op de werving, scholing, training en begeleiding van pleegouders; aankomend pleegouders en pleegouders die al langer kinderen opvangen (deskundigheidsbevordering). Om zorgvuldig te kunnen matchen, is het nodig om uit meerdere pleeggezinnen te kunnen kiezen; in Overijssel begeleiden we ruim 500 pleeggezinnen (2017). Heb je misschien interesse in pleegzorg? Bezoek eens vrijblijvend een informatieavond.

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome