rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Privacy

Trias hecht er groot belang aan om alle werkzaamheden conform de AVG uit te voeren. Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.
De gegevens van kinderen en jongeren die Trias ondersteunt, verzamelen we in een cliëntendossier. Welke gegevens in dit dossier worden opgenomen en wie er recht heeft op inzage, is vastgelegd in het privacyreglement van Trias.

PrivacyApp

In de privacyapp vind je antwoord op veelvoorkomende situaties en vragen rond privacy-rechten van jongeren.

Weet waar je recht op hebt!

Opslaan en gebruik van online persoonsgegevens

Trias neemt alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Meer informatie over het bewaren en beheren van persoonsgegevens staat in het privacyreglement. Het privacyreglement is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet op de Jeugdzorg.

Cookies op deze website

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een website op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst. Op deze website gebruiken wij o.a cookies om te meten hoeveel bezoekers op de website komen, welke pagina’s het populairst zijn en welke zoekwoorden worden gebruikt. Daarmee kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers.

De cookies registreren niet wie je bent of wat je e-mailadres is. We kunnen deze cookies niet herleiden naar een computer of individu, we kunnen geen persoonlijke gegevens verzamelen en we gebruiken de informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Het gebruik van onze site leidt niet tot gerichte reclame.

Disclaimer

Trias doet er alles aan om de inhoud van onze website actueel en juist te houden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Trias. Het is niet toegestaan de informatie vermeld op de website zonder toestemming van Trias te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen naar andere websites die niet het eigendom zijn van Trias zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Trias is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy stuur dan een veilig bericht

facebooktwitterlinkedInyoutubeVeilig berichthome