rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Sport- en beweegtraject

Sport kan een positieve rol spelen in de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare jongeren. Bij een sport- en beweegtraject worden doelen op een sportieve wijze ingevuld in een toekomstplan, of worden doelen in een bestaand toekomstplan op een sportieve wijze behaald. De contactmomenten vinden individueel, in een kleine groep en/of met het gezin plaats. Dit kan op één van de locaties van Trias of in de buurt waar het kind/de jongere woont. Er worden minimaal 10 bijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomsten staan in het teken van kennismaking en vertrouwen. In de daaropvolgende bijeenkomsten worden behandeldoelen expliciet geoefend. Het traject wordt geëvalueerd om te beoordelen hoe het gaat en of meer meer nodig is. De laatste bijeenkomsten staan in het teken van afronding en overdracht. Ontwikkelingen worden gedurende het traject gerapporteerd en geëvalueerd in het toekomstplan.

Toeleiding naar sportverenigingen

De sportpedagoog ondersteunt kwetsbare kinderen en jongeren bij het vinden van structurele vrijetijdsbesteding binnen het reguliere verenigingsleven (op het gebied van zwemles, sport, culturele activiteit of vrijwilligerswerk). De sportpedagoog helpt om het sporttalent te (her)ontdekken en bereidt het kind/de jongere voor op het verenigingsleven. Deelname aan vrijetijdsactiviteiten stimuleert het zelfvertrouwen. Kinderen en jongeren leren samenwerken, bouwen een nieuwe vriendenkring op en ontwikkelen hun talenten. Hierdoor vergroten zij hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Elk kind heeft recht op vrijetijdsbesteding waaraan hij/zij plezier beleeft. Zo nodig, kan de sportpedagoog een aanvraag doen bij fondsen voor financiering van de contributie en/of sportattributen. De sportpedagoog is ook de contactpersoon tussen Trias en de sportvereniging.

Ondersteuning op sportverenigingen

Sport en bewegen hebben een belangrijke pedagogische waarde in de Nederlandse samenleving. Na het gezin en school wordt de sportvereniging gezien als het derde belangrijke opvoedmilieu. Binnen sportverenigingen kunnen (beginnende) problemen bij het opgroeien van kinderen vroegtijdig gesignaleerd worden. De sportpedagoog ondersteunt trainers, leiders en kaderleden in de omgang met kwetsbare kinderen en jongeren. Het doel is om kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblematiek binnen het ‘speelveld’ van de sportvereniging te (be)houden. Het gebeurt te vaak dat kinderen en jongeren stoppen bij een sportvereniging, deels omdat ze er geen plezier aan beleven en deels omdat vrijwilligers niet de passende begeleiding kunnen bieden die de kinderen en jongeren nodig hebben. Pedagogische ondersteuning en begeleiding van trainers, leiders en kaderleden is van belang voor het creëren van een veilig, positief en kansrijk opvoed- en opgroeiklimaat binnen de sportvereniging.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome