rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Klachtenregeling jeugdzorg

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over onze hulpverlening. Of je hebt bijvoorbeeld een meningsverschil met één van onze medewerkers. Hierover samen praten is dan de beste oplossing.
Kom je er zo toch niet met ons uit – altijd de eerste stap – dan kun je contact zoeken met de onafhankelijke Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel.

Klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel
Postbus 727
8000 AS Zwolle
(06) 12042681 / algemeen@klachtencommissiejeugd.nl

Folder klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel
Klachtenregeling Jeugdzorg Overijssel

Zowel een jongere als de (pleeg) ouders/verzorgers kunnen een klacht indienen. Je kunt eventueel ondersteuning vragen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) Overijssel.
Het AKJ is bereikbaar via telefoonnummer (0570) 671 661 of info@akj.nl

Tuchtrecht

Medewerkers van Trias moeten handelen volgens normen die passen bij het beroep van jeugdzorgwerker. Deze zijn vastgelegd in een Beroepscode. Hierin staat bijvoorbeeld dat een jeugdzorgwerker met respect om moet gaan met cliënten. En dat hij of zij moet overleggen met cliënten om te proberen tot overeenstemming te komen over de hulp die ze krijgen, ook als het gaat om hulp die niet vrijwillig is. Verder mag de jeugdzorgwerker uiteraard geen misbruik maken van het gezag dat hij of zij heeft ten opzichte van cliënten.

Als je vindt dat een van onze medewerkers zich niet houdt aan deze Beroepscode kun je een klacht indienen in het kader van het tuchtrecht. Dat kan schriftelijk bij het onafhankelijke College van Toezicht.

Een klacht via het tuchtrecht staat los van een klacht via de klachtenregeling zoals hierboven beschreven. In deze FOLDER wordt het verschil tussen klachtrecht en tuchtrecht uitgelegd.

Kijk op professionaliseringjeugdhulp.nl voor meer informatieve folders over klachten/ tuchtrecht en bezwaren.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome