Trias en gemeenten maken zich samen sterk voor meer pleegouders

Woensdag 1 november – de start van de Week van de Pleegzorg – gaven dertien gemeenten uit de regio samen met Trias op het stadhuis in Zwolle het startsein voor de lokale pleegzorgcampagne ‘Mag ik bij jou?!’.
De campagne loopt tot december 2018 en richt zich op de werving van nieuwe pleegouders in het algemeen en op kindgerichte werving waarbij het persoonlijke verhaal van een kind centraal staat. Al een aantal jaar is de vraag naar pleeggezinnen groter dan het aanbod. Nieuwe pleegouders blijven dus hard nodig om kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen op te vangen. Het liefst in een voor hen vertrouwde omgeving.

De campagne wordt onderschreven en ondersteund door dertien gemeenten uit de regio waar Trias nauw mee samenwerkt. Het komende jaar is er elke maand een informatieavond in één van de deelnemende gemeenten. Voorafgaand aan de informatieavond wordt er campagne gevoerd via onder andere lokale media, sociale media en via basisscholen die hun schoolhek doneren voor een spandoek. De campagne gaat in november van start in gemeente Ommen.

40 extra pleegzorgplaatsen
De huidige werving van Trias leidt gemiddeld tot 30 nieuwe pleegzorg plaatsen per jaar. Het afgelopen jaar (2016/2017) is een dalende lijn te zien. Met deze gezamenlijke lokale werving willen we dit tij keren keren. Met de campagne beoogt Trias eind 2018 40 nieuwe pleegzorg plekken te hebben geworven.

‘Mag ik bij jou?!’ wordt ondersteund door
Gemeente Epe, Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle


Steunouder Kampen: kick-off 2 november

In Kampen is Trias vanuit innovatiegelden van deze gemeente gestart met het project Steunouder. Steunouder Kampen biedt ouders die de opvoeding of verzorging van hun kind (tijdelijk) als pittig ervaren, de ruimte om op adem te komen. Donderdag 2 november is de kick-off vanaf 15.30 uur bij MFC t Ukien (Korteweg 4). Welkom!

 

Preventieve insteek
Steunouders zijn vrijwilligers die een kind een dag(deel) per week rust, regelmaat, structuur en gezelligheid bieden. Het gaat om kinderen met ouders die zelf onvoldoende vangnet hebben of voor andere vragen al een beroep doen op hun vangnet. Steunouder heeft een preventieve insteek, is aanvullend aan het bestaande vrijwilligersaanbod en wil (zwaardere) professionele zorg voorkomen.

Uitbreiding in de regio
Steunouder Nederland bestaat inmiddels 5 jaar. Ook in Zwolle en Twente is Steunouder actief. Steunouder Nederland onderzoekt of meer gemeenten in de regio interesse hebben in de introductie van Steunouder binnen hun gemeente. De structurele inbedding van Steunouder wordt ondersteund door een donatie van het VSB Fonds.

Meer informatie: Marjan Holthuis, coördinator Steunouder Kampen

Trias ontvangt Servische jeugdhulpprofessionals

In 2015 reisden vier Trias-collega’s samen met medewerkers van Jarabee namens de Kinderperspectief Academy af naar Zuid-Servië voor een uitwisselingsprogramma bij jongerentehuis Knjazevac. De uitwisseling was een enerverende en verrijkende ervaring én voor herhaling vatbaar! Want van 27 september tot 1 oktober komen 10 Servische collega’s op bezoek bij Trias. Op donderdag 28 september verzorgen zij drie (geaccrediteerde) workshops voor Trias-medewerkers.

De overige dagen wacht hen een afwisselend programma. De Servische gasten eten onder meer mee op een aantal groepen van Trias, gaan langs bij Kinderperspectief en volgen een training over Jeugd en Verslaving, FAS (Foetaal Alcohol Syndroom) en KVO (Kind van verslaafde ouder) bij Tactus.

Over de grens

Trias-medewerkers nemen vaker een kijkje over de grens om kennis op te doen en hun horizon te verbreden. Dit voorjaar lieten medewerkers van team Autisme zich in Denemarken voorlichten over het Deense systeem voor jeugdzorg en onderwijs. Ook de Trias-jongeren nemen bijna jaarlijks deel aan internationale uitwisselingen.


De Trias Fietswerkplaats biedt nu ook wiellampen aan!

De Trias Fietswerkplaats knapt niet alleen gebruikte fietsen op voor kinderen en jongeren met een krappe beurs, maar maakt nu ook wiellampen!

Wiellampen?? 

In plaats van overbodige wielen wegbrengen naar het oud ijzer is het plan ontstaan om van oude wielen een lamp te maken en zo dus nog meer aan (re)cycling te doen!! Er twee type lampen met naar wens een kleine of een grote fitting.

Belangstellenden kunnen de lampen bekijken en bestellen in de Fietswerkplaats aan de Westenholterweg 68 in Zwolle (woensdag- en donderdagmiddag geopend van 13 tot 17u).

De jongeren van de Fietswerkplaats gaan de lampen zelf maken en de Fietswerkplaats wil een gedeelte van de opbrengst gebruiken om een goed doel te steunen; de jonge alleenstaande minderjarige vluchtelingen die de buren zijn van de Fietswerkplaats. De lampen kosten 30 – 35 euro.

Meer informatie: Jeroen Beckers


Vrijblijvende info-avonden pleegzorg

Pleeggezinnen blijven bijzonder nodig. Dit najaar staan er weer drie vrijblijvende informatieavonden op stapel; in Zwolle en Ommen. Heb je wel eens nagedacht over het tijdelijk opvangen van een kind of jongere? Leg jouw oor te luister op een info-avond, praat met pleeggezinnen en begeleiders over alle zijden van het pleegouderschap. Uiteraard zonder enige verplichting.

Voor de data, tijden en locties: https://www.trias-groep.nl/pleegzorg/informatieavonden/

Voor een korte pleegoudertest: klik hier

Zie ook deze site voor meer pagina’s over pleegzorg.
Een informatiepakket vraag je aan via: voorpleegouders@trias-groep.nl 


Trias nu ook op Instagram

Volg Trias nu ook op Instagram! https://www.instagram.com/triasgroep/.

Maar liefst 3.2 miljoen (vooral jeugdige) Nederlanders maken al gebruik van Instagram, ‘Insta’ is op de ranglijst van meest gebruikte social media in Nederland zelfs Twitter gepasseerd.

De Top 5 luidt: 1. WhatsApp, 2. Facebook, 3. YouTube, 4. LinkedIn en 5. Instagram. Bron/Meer info: het Nationale Social Media Onderzoek 2017.

Trias is ook te vinden op Facebook (triasgroep), Twitter (@triasgroep) en LinkedIn (met een company-page triasgroep en een groep: Trias HRM / Personeel & Arbeid), YouTube (triasgroep).


Jongeren aan zet; jongeren die vernieuwen

Trias heeft al jaren een actieve jongerenraad en zet met diverse projecten in op cliëntparticipatie. Denk onder meer aan de theaterstukken met jongeren: Luister en THUUS, en meer. Op dit moment zoeken we naar vernieuwing met project JazZ; jongeren aan zet Zwolle.

Hoe organiseer je jeugdhulp?
Hoe zou de toekomst van jeugdhulp eruit zien als jongeren het zelf nog meer voor het zeggen krijgen? Dat ze niet alleen meedenken over hun eigen traject maar ook over de organisatie van jeugdhulp. Hoe kun je jeugdhulp uitvoeren, waar zet je op in?

Spannende vragen! Daarom onderneemt Trias met het innovatieproject JazZ tot eind 2018 vijf experimenten; deze ondernemen we samen met jongeren, dat betekent samen experimenten bedenken en samen uitvoeren. Met jongeren die nu jeugdhulp krijgen van Trias, maar ook – heel bewust – jongeren die helemaal geen ervaring hebben met jeugdhulp.

Op basis van 23 interviews met jongens en meiden die verschillende vormen van hulp krijgen hebben we een lijst met thema’s opgesteld. Onderwijs en jeugdhulp, relatie met ouders en hulpverleners, het maken van toekomstplannen, samenleven met groepsgenoten of pleegzusjes en -broertjes; onderwerpen die het dagelijks leven van jongeren raken,

Event Hedon
Inmiddels is het eerste experiment afgerond (juli 2017). Een groep van ruim tien jongeren is hard aan het werk geweest met het thema ‘Toekomstplannen’. Een thema dat alle jongeren raakt, en zeker als je jeugdhulp krijgt, heb je vaak met extra uitdagingen te maken als je 18 wordt. De groep heeft onder meer workshops en apps gezocht en zelf een workshop en template ontwikkeld die jongeren  (eventueel met hulp van hun ouders of begeleider(s)) kunnen helpen om hun eigen toekomst vorm te geven. Als knallende afsluiter van dit experiment organiseerden de jongeren 18 juli het
Make your Future event in poppodium Hedon, waar zo’n 80 jongeren en professionals op af kwamen.

Innovatie ligt per definitie buiten gebaande paden en hoe intensief jeugdhulp ook kan zijn, er speelt altijd meer in het leven van jongeren dan enkel hun traject. Daarom werken we voor JazZ samen met  Up to Up en Travers. Om expertises op het gebied van co-creatie met de doelgroep en jongerenparticipatie te bundelen met een duurzaam resultaat.

Meer informatie
Ben je nieuwsgierig geworden naar onze tussenresultaten? Heb je vragen over onze aanpak? Ken je jongeren waarvan je denkt dat ze bij willen dragen? Of wil je zelf meehelpen met jouw organisatie? We horen het graag via
jazzkernteam@gmail.com


Futureforce draagt begeleiding AMS’ers over aan Vitree

Futureforce, onderdeel van Trias Groep, draagt per 1 juli 2017 de huisvesting en begeleiding van alleenstaande minderjarige statushouders (AMS) over aan jeugdhulporganisatie Vitree. Door de sterke terugloop van het aantal AMS’ers dat naar Nederland komt, stagneert de instroom van jongeren bij Futureforce. De 50 jongeren die Futureforce op dit moment in Overijssel in begeleiding heeft, zijn onvoldoende voor een financieel gezonde bedrijfsvoering.

Voortzetting door Vitree
De continuïteit van de begeleiding van de jongeren staat voor Futureforce voorop. In Vitree heeft Futureforce een goede overnamepartner gevonden die de opvang en begeleiding van de jongeren op de locaties in Zwolle, Steenwijk en Nijverdal voort zal zetten. Doordat een groot deel van de medewerkers van Futureforce per 1 juli bij Vitree in dienst komt, houden de meeste jongeren hun vertrouwde begeleider. Vitree biedt al huisvesting en begeleiding aan alleenstaande minderjarige statushouders in de gemeenten Almere, Lelystad en Kampen.