rtopbox-contact

rtopbox-nieuwsbrief

Over Trias

Trias ondersteunt bij opvoeden en opgroeien in brede zin. Dagelijks bieden wij onder andere hulp aan huis, crisis-opvang, 24-uurs zorg, pleegzorg en begeleiding en behandeling rondom (vecht)scheiding. Daarnaast kunnen professionals uit bijvoorbeeld het onderwijs en de kinderdagopvang bij ons terecht voor advies en coaching. Onderdeel van onze werkwijze is het gericht aandacht geven aan de mogelijkheden die een hulpvrager zelf heeft en bronnen die in de directe omgeving beschikbaar zijn.

Wij ondersteunen kinderen, jongeren, ouders en verzorgers

Met ruim 500 pleeggezinnen en ketenpartners ondersteunen we jaarlijks bijna 1.600 kinderen, jongeren en hun ouder(s)/verzorger(s). Trias is HKZ-gecertificeerd en aangesloten bij Jeugdzorg Nederland. Er werken ruim 300 mensen (april 2019) op verschillende locaties. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zwolle. Bestuurder is Louise Rouwhorst.

Organogram

Trias organisatie

Medezeggenschap en advies

De Cliëntenraad van Trias heeft als belangrijkste taak het bewaken en het bevorderen van de kwaliteit van onze hulpverlening. De Jongerenraad komt op voor de belangen van jongeren en geeft Trias gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende onderwerpen. De Pleegouderraad is het overleg- en adviesorgaan van pleegouders binnen Trias en behartigt de belangen van pleeggezinnen.

facebooktwitterlinkedInyoutubeemailhome